Tin tức sự kiện

Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang: Họp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống của ngành THADS

Sáng ngày 18/7/2022, Cục Thi hành án dân sự  tỉnh An Giang đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2022). Đây là hoạt động nhằm thực hiện Quyết định số 722/QĐ-BTP ngày 27/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2022.  Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí là Lãnh đạo Cục và toàn thể công chức, người lao động Cục THADS tỉnh.

Tấm gương người tốt, việc tốt

Chấp hành viên trẻ nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc, nỗ lực tổ chức thi hành án đạt hiệu quả cao

Là một trong ba Chấp hành viên có tuổi đời trẻ nhất tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Phạm Đặng Ngọc Thọ không chỉ tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm trong công việc, mà còn không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, học học kinh nghiệm từ đồng nghiệp và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Điển hình tiên tiến

Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên: Tập thể điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020

Văn phòng Cục THADS tỉnh tiền thân là phòng Tổ chức hành chính tổng hợp và tài vụ thuộc Cục THADS tỉnh Điện Biên, được thành lập theo Quyết định số 1655/QĐ-THA ngày 08/12/2008 của Cục THADS - Bộ Tư pháp (hiện nay là Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp) và đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 2009. Văn phòng Cục tiếp tục được kiện toàn theo Quyết định số 533/QĐ-CTHADS ngày 31/12/2015 và Quyết định số 460/QĐ-CTHADS ngày 18/10/2016 của Cục THADS tỉnh.

Thành tích nổi bật trong công tác thi hành án dân sự

76 năm lịch sử truyền thống vẻ vang của ngành Thi hành án dân sự với những bước phát triển quan trọng về thể chế

Ngày 19/7/1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã ban hành Sắc lệnh số 130/SL, một văn bản riêng quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án, văn bản quan trọng này đã đánh dấu sự ra đời của Ngành Thi hành án dân sự (THADS). Để ghi nhận bề dày truyền thống, sự lớn mạnh, trưởng thành của hệ thống tổ chức THADS, ngày 05/3/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 397/QĐ-TTg công nhận ngày 19/7 hàng năm là Ngày truyền thống Thi hành án dân sự. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với các cơ quan THADS và mỗi công chức, người lao động trong các cơ quan THADS, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác THADS, đó chính là nguồn động viên vô giá đối với mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan THADS.