Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trấn Yên – tỉnh Yên Bái ra sức thi đua chào mừng các ngày lễ lớn

09/08/2013
Hòa chung không khí thi đua sôi nổi trong toàn Ngành, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng ngày truyền thống Thi hành án dân sự và 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự; kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc thể hiện sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Ngoài việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức người lao động trong đơn vị về truyền thống vẻ vang của Ngành, Chi cục đã khơi dậy được tính chủ động sáng tạo, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn đơn vị để vượt qua khó khăn, thách thức, vươn tới mục tiêu đạt và vượt các chỉ tiêu được Cục Thi hành án dân sự giao.

Thành tích nổi bật trong tháng 6 năm 2013 của Chi cục là tổ chức cưỡng chế giao tài sản 01 nhà xây cấp 4, diện tích 70m2 và quyền sử dụng mảnh đất tổng diện tích 1.336m2 của ông Phạm Xuân Thọ và bà Bùi Thị Đoàn (người phải thi hành án) tại thôn 1, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (bên được thi hành án). Đây là một việc khó khăn, phức tạp đối với Chi cục bởi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành, có thái độ không hợp tác và không nhận bất kỳ một loại văn bản nào của cơ quan Thi hành án dân sự kể từ tháng 10/2012 đến nay. Để bản án của Tòa án được thi hành kịp thời, buộc các đối tượng phải chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bên được thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trấn Yên đã áp dụng biện pháp cưỡng chế giao nhà và quyền sử dụng đất.

Do làm tốt công tác chuẩn bị và được sự ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp với các cơ quan khối nội chính, các cơ quan chức năng, cuộc cưỡng chế đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng yêu cầu kế hoạch cưỡng chế đề ra và được cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đánh giá cao công tác chuẩn bị trước, trong và sau cưỡng chế, ghi nhận sự cố gắng, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trấn Yên. Đồng thời, đã thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, tăng cường pháp chế trong công tác thi hành án dân sự.

Đến nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trấn Yên tuy mới chỉ đạt tỷ lệ thi hành xong trên 60% về việc, 40% về tiền trong tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành, song với sự nỗ lực ra sức thi đua của đơn vị, tin tưởng rằng trong 03 tháng cuối năm Chi cục sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, nhất là chỉ tiêu thi hành xong 88% về việc, 78% về tiền, góp phần hoàn thành chỉ tiêu được giao của Cục, nhiệm vụ chung của Ngành và Nghị quyết số 37/NQ-QH13 của Quốc hội.

Nguyễn Thị Minh Hải

Cục THADS tỉnh Yên Bái