Người công chức thi hành án dân sự gương mẫu, hết lòng phục vụ nhân dân

04/07/2021
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc lấy tấm gương các anh hùng liệt sĩ, người tốt việc tốt để tuyên truyền, giáo dục cho đông đảo quần chúng nhân dân. Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng và kiến thiết đất nước, Người cho rằng, người tốt việc tốt ở đâu cũng có, ngành nào, giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có. Trong thực hành đạo đức, một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài văn tuyên truyền.
 


Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tác động đến tất cả các cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp cho mỗi người có nhận thức đúng đắn hơn về những giá trị cao đẹp của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Từ khi cuộc vận động được triển khai đến nay đã có nhiều tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những hành động và việc làm của họ rất đáng được trân trọng và nêu gương.
Trong cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn có rất nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Trong những tấm gương đó có đồng chí Trần Văn Thảo - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. đồng chí luôn là người tiên phong, gương mẫu, tâm huyết trong công tác, chủ động sáng tạo trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và luôn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào.
Trong cuộc sống đời thường, đồng chí luôn giữ vững phẩm chất người cán bộ, đảng viên, luôn gương mẫu hoàn thành tốt nghĩa vụ của người công dân nơi cư trú.
 Trong cơ quan đồng chí Thảo luôn sống giản dị, khiêm tốn, cầu thị trong việc thực hiện nhiệm vụ. Trong công tác quản lý chỉ đạo, đồng chí luôn quan tâm, triển khai kịp thời các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của ngành dọc cấp trên. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế công khai dân chủ, luôn chú ý phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, luôn quan tâm giải quyết những công việc khó khăn, vướng mắc; những vấn đề bức xúc của người dân thuộc thẩm quyền giải quyết. Lắng nghe ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người dân trong công tác thi hành án dân sự; giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật thấu tình, đạt lý. Vận dụng linh hoạt các quy định về công tác thi hành án dân sự, luôn vì lợi ích chính đáng của người dân. Thái độ tiếp dân cởi mở, thân thiện nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ luật pháp. Khi gặp những vấn đề khó khăn trong công việc, đồng chí luôn chủ động nghiên cứu văn bản liên quan, tham khảo ý kiến anh em, đồng nghiệp trong và ngoài đơn vị; đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để giải quyết kịp thời.
Trong công việc đồng chí luôn năng động, sáng tạo, biết động viên chia sẻ với đồng chí, đồng nghiệp và mọi người xung quanh; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất là công tác tuyên truyền, vận động đương sự chấp hành các khoản phải thi hành án; đối với các vụ việc phức tạp, đương sự chây ỳ, chống đối đồng chí luôn cương quyết chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc.
Dù ở cương vị nào, đồng chí luôn thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, làm việc có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt kế hoạch, đồng thời đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện nội dung công việc tiếp theo; với phương châm nói đi đôi với làm, nên hàng năm đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do ngành dọc cấp trên giao.     
Trong công tác phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương, đồng chí luôn chủ động để thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự. Chủ động xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của ngành dọc cấp trên, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện khi có vụ việc phức tạp để giải quyết kịp thời.
Trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019, với cương vị là thủ trưởng đơn vị, đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm nào đơn vị cũng được Cục THADS tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và tặng Giấy khen; được UBND huyện tặng giấy khen trong các dịp tổng kết phong trào thi đua hàng năm. Đặc biệt trong ba năm liên tục đơn vị được Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" ba năm liên tục 2017, 2018 và 2019 và được tặng "Bằng khen" của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
Đối với cá nhân, trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019, năm nào đồng chí cũng được cấp trên công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, đặc biệt là năm 2017 đồng chí được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp" và tặng "Bằng khen" của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và nhiều năm liền được Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình tặng "Giấy khen"...
Không chỉ hăng say trong công tác chuyên môn, trong công tác Công đoàn: đồng chí luôn quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng của các đồng nghiệp trong đơn vị, khiến đồng nghiệp nể phục; đồng chí cùng Ban chấp hành công đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời đoàn viên công đoàn và người thân không may bị ốm đau, hoạn nạn; tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày 01/6 và tết trung thu 15/8 âm lịch, tổ chức tọa đàm ngày 08/3 và ngày 20/10 cho chị em phụ nữ trong đơn vị. Vận động đoàn viên tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện và tham gia các giải thể dục thể thao do cấp trên phát động.
Tháng 6 năm 2020, được sự tin tưởng của cấp trên, đồng chí được cấp trên điều động về công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn và bổ nhiệm Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án; với chức năng của phòng là tham mưu giúp Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự trong công tác chuyên môn như hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, báo cáo, thống kê và trực tiếp giải quyết các vụ việc có giá trị lớn (như vụ Công ty TNHHMTV Triệu ký Voòng phải thi hành án số tiền trên 47 tỷ và lãi suất chậm thi hành án…) hỗ trợ chi cục thi hành dân sự các huyện trong việc giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp, những vụ việc có giá trị lớn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương…đồng chí luôn tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Cục chỉ đạo và xử lý dứt điểm các vụ việc.
Với thành tích đạt được sau nhiều năm công tác, năm 2020 đồng chí được Bộ Tư pháp công nhận "Điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp giai đoạn 2015 – 2020" và được Vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước Ngành tư pháp lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025.
Có thể nói, đồng chí Trần Văn Thảo là một đảng viên gương mẫu, là tấm gương điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác cũng như sinh hoạt đời thường; tấm gương của đồng chí xứng đáng để các đồng chí, đồng nghiệp noi theo.

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn