Triển khai thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

31/01/2021
Trước tình hình dịch bệnh Co Vid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở Hà Nội và nhiều địa phương, để góp phần phòng chống dịch bệnh Co vid-19, ngày 28/01/2021 Ban Chấp hành Công đoàn Bộ đã họp và thống nhất chỉ đạo như sau:

1. Các công đoàn cơ sở, Tổ công đoàn thuộc Bộ tiếp tục tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn công đoàn kiên trì thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các quy định của Chính phủ, của Bộ Y tế, Bộ Tư pháp và của các địa phương, trong đó chú ý thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, tránh tiếp xúc và tụ tập động người khi không cần thiết...
2. Các Công đoàn cơ sở đã được Công đoàn Bộ cấp kinh phí đề nghị cân đối nguồn kinh phí công đoàn và báo cáo cấp ủy, phối hợp với Thủ trưởng đơn vị để có các giải pháp hỗ trợ đoàn viên, thực hiện các biện pháp khử khuẩn tại cơ quan đơn vị, trang bị đầy đủ sà phòng, nước rửa tay tại phòng hội họp, nhà ăn nơi công cộng của cơ quan, mua khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang phát cho đoàn viên công đoàn.
3. Đối với các Tổ công đoàn thuộc Công đoàn Bộ: Ban Thường vụ Công đoàn Bộ mua gel rửa tay và khẩu trang phát cho đoàn viên công đoàn các Vụ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Ban Chấp hành và các Ban Công đoàn Bộ đợt 1 vào chiều ngày 01/02/2021 (thứ Hai). Đề nghị các Tổ công đoàn lập danh sách đoàn viên và cử người nhận gel rửa tay và khẩu trang cho đoàn viên của đơn vị theo thời gian quy định. Đối với các Ban Công đoàn Bộ, đề nghị các đồng chí Trưởng ban nhận và phát cho các thành viên của Ban.
Địa điểm phát khẩu trang và gel rửa tay đợt 1 tại phòng 404, nhà N4, Trụ sở Bộ Tư pháp. Thời gian phát khẩu trang kháng khuẩng đợt 2 dự kiến vào cuối tuần khoảng ngày 04-05/02/2021 do đơn vị cung cấp đang sản xuất theo đặt hàng, Công đoàn Bộ sẽ có thông báo sau trên nhóm zalo của Công đoàn Bộ, đề nghị công đoàn các đơn vị quan tâm theo dõi để kịp thời triển khai thực hiện.