Vụ Nghiệp vụ 2: Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

04/08/2022
Chiều ngày 03/8/2022, Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 2 Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự đại hội có đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng cục; đồng chí Nguyễn Văn Chất, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng cục cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 2.

Đại hội Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 2 nhiệm kỳ 2022-2025 đã đánh giá khách quan, toàn diện các nhiệm vụ đặt ra tại nhiệm kỳ 2020-2022; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2022-2025.
Những kết quả đáng ghi nhận của nhiệm kỳ 2020-2022
Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 2 là tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng cục THADS. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã có rất nhiều biến động về nhân sự: 02 đồng chí  chuyển công tác (đồng chí Trần Văn Dũng – Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng được điều dộng, bổ nhiệm Cục trưởng Cục THADS Hoà Bình, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang chuyển công tác sang Văn phòng Quốc Hội), đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Giang được điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2; đồng thời Vụ tiếp nhận thêm 02 đồng chí công chức là Thẩm tra viên chính, Chuyên viên. Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 2 có 15 đảng viên (14 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị), trong đó đồng chí đảng viên là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS và 04 đồng chí đảng viên là lãnh đạo cấp vụ (01 Vụ trưởng, 03 phó Vụ trưởng).
Chi bộ đã phát huy tình thần đoàn kết, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong của tổ chức đảng và đảng viên cũng như tinh thần trách nhiệm trong triển khai công việc. Đồng thời quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Tổng cục, Lãnh đạo Tổng cục để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, cả công tác chính trị, tư tưởng, công tác chuyên môn, xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đơn vị, công tác đoàn thể xã hội.
Chi bộ đã tổ chức triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Các đảng viên, công chức trong đơn vị luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong cuộc sống. Chi bộ, đơn vị Vụ Nghiệp vụ 2 thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Năm 2020, Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 2 được Đảng ủy Tổng cục đánh giá là Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm, đa số các đảng viên đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, có đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy Tổng cục tặng Giấy khen…
Chi bộ đã cùng với Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, trọng tâm là tăng cường hiệu lực, hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, đặc biệt là các vụ việc thuộc Tổ 153[1] do Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo. Chi ủy Vụ Nghiệp vụ 2 luôn phát huy vai trò là hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, phối hợp với Lãnh đạo Vụ triển khai đồng bộ các mặt công tác theo kế hoạch công tác hàng năm và theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục. Trong đó có một số kết quả nổi bật như:
- Tham mưu Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo Bộ trình Ban Bí thư ban hành Đề án và chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; Tham mưu nghiên cứu đề xuất xây dựng Đề án thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt kết quả rất cao[2], chỉ riêng trong 10 tháng đầu năm 2022, thi hành xong 1.299 việc, tương ứng với số tiền gần 10.000 tỷ đồng[3], đạt tỉ lệ 23,85% (tăng 18,09%) so với cùng kỳ năm 2021; hướng dẫn các Cục THADS địa phương tổ chức thi hành án hoặc giải quyết các kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến một số các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện khó khăn, phức tạp kéo dài còn tồn từ trước năm 2013;….
- Tổng kết Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý kho vật chứng và Nghị định số 70/2013/NĐ-CP ngày 02/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/2/2002 của Chính phủ;
- Phối hợp với Cục Cảnh sát Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (Cục C10) Bộ Công an xử lý về những khó khăn, vướng mắc trong phối hợp với cơ quan THADS khi các Trại giam chuyển tiền thu của phạm nhân cho các cơ quan THADS; …
Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như một số nhiệm vụ chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc. Ngoài ra, chi bộ đã đề ra kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhưng chất lượng sinh hoạt chuyên đề chưa cao, nội dung chưa phong phú. Từ những tồn tại hạn chế trên với những nguyên nhân chủ quan và khách quan, Chi bộ đã phân tích, đánh giá và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới để khắc phục.
Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025
Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ quán triệt thực hiện văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp, tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.
Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng, mục tiêu chung của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 tiếp tục là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Về mục tiêu cụ thể, Chi bộ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo chất lượng và tiến độ, trọng tâm là nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, đặc biệt là các vụ việc thuộc Tổ 153, thu hồi tối đa tiền, tài sản cho Nhà nước. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức trong Vụ; quy chế dân chủ cơ sở. Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Làm tốt hơn nữa công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội…
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật và đóng góp của Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 2 đối với thành tích chung của Đảng bộ Tổng cục trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị chi uỷ nhiệm kỳ mới quan tâm, tìm giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu.
Đồng chí Trần Thị Phương Hoa cũng nêu 5 nhiệm vụ chính của nhiệm kỳ 2022 – 2025 đối với Chi bộ vụ Nghiệp vụ 2 như sau:
(01) Chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn của Đảng ủy Tổng cục, hoàn chỉnh các thủ tục báo cáo kết quả Đại hội, trình Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục phê duyệt kết quả Đại hội;
(02) Xây dựng hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp uỷ với chủ trương đơn vị;
(03) Xây dựng chương trình kế hoạch công tác, chương trình kiểm tra giám sát toàn khoá hằng năm, phân công nhiệm vụ trong chi uỷ và phân công nhiệm vụ cho đảng viên không ngừng rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng để nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương Đảng, Đảng uỷ cấp trên và nghị quyết của Đại hội Chi bộ hôm nay sẽ được thông qua. Ra sức phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.
(04) Thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chi uỷ, chi bộ mỗi tháng 1 lần; sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý 1 lần. Trong sinh hoạt chi uỷ, chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chú trọng phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống “tự diễn biến tự chuyển hoá”. Chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng. Thường xuyên nắm bắt đầy đủ diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ.
(05) Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, công tác phát triển của đảng và quản lý đảng viên. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng cục THADS.
Với niềm tin tưởng sâu sắc vào Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 2, với trách nhiệm và quyết tâm, Đồng chí Trần Thị Phương Hoa tin tưởng chắc chắn rằng trong nhiệm kỳ 2022-2025 Chi bộ sẽ có những chuyển biến sâu sắc, tích cực và giành được nhiều kết quả, thành tích cao hơn.
Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Chi uỷ Vụ Nghiệp vụ 2 nhiệm kỳ 2022-2025 với kết quả bầu cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư đều đạt tỷ lệ 100% số phiếu bầu gồm: đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Giang, Thẩm tra viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2 giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Như Chiến, Thẩm tra viên chính, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2, Phó Bí thư; đồng chí Đào Thị Khánh, Thẩm tra viên, Chi uỷ viên.  
 

[1] Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh, thành phố
[2] - Năm 2020, thi hành xong là 3.605 việc,tương ứng với số tiền trên 15.000 tỷ đồng (tăng 14,01%) so với cùng kỳ năm 2019.
- Năm 2021: đã thi hành xong 2.697 việc, tương ứng với số tiền trên 4.000 tỷ đồng.
[3] 9.984 tỷ 239 triệu 804 nghìn đồng