Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự tháng 6/2024: Triển khai thực hiện kịp thời các quy định mới của Đảng

18/06/2024


 

Chiều ngày 17/6, Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) họp thường kỳ theo Chương trình công tác năm 2024 của Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đã chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng cục THADS.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Thái, Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy theo nhiệm vụ được phân công lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Tổng cục triển khai thực hiện các quy định mới của Đảng, cụ thể:
- Các quy định của Bộ Chính trị: (1) Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; (2). Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; (3) Quy định số 145-QĐ/TW ngày 10/5/2024 về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; (4). Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 về thẩm quyền người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Các quy định của Ban Bí thư: (1) Quy định số 146-QĐ/TW ngày 14/5/2024 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh; (2) Quyết định số 147-QĐ/TW ngày 14/5/2024 về ban hành Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước; ...
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đề nghị các chi bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Tổng cục tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động đầy đủ nội dung các quy định mới của Đảng nêu trên, trong đó lưu ý việc thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Đối với việc ban hành Quy định số 144-QĐ/TW, Bộ Chính trị đã truyền đi thông điệp là Đảng rất nghiêm túc, quyết liệt khi đề ra những tiêu chuẩn đạo đức ở mức rất cao với cán bộ, đảng viên. Bộ Chính trị đã quy định rất cụ thể về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay gồm: Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Do đó, thay mặt Đảng ủy Tổng cục THADS đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các chi bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Tổng cục THADS nghiêm túc triển khai thực hiện, vận dụng hiệu quả vào thực tế.
Về triển khai thực hiện quy định mới của Đảng, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục THADS tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kế hoạch số 196-KH/BCSĐ ngày 29/3/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS. 
Trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục THADS đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 189-KH/BCSĐ ngày 15/4/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc thực hiện Thông báo số 634-TB/UBKTTW ngày 25/3/2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Đảng ủy Bộ Tư pháp.  
Tại Hội nghị, Văn phòng Đảng ủy đã báo cáo kết quả công tác tháng 05 của Đảng uỷ Tổng cục THADS. Theo đó, Đảng uỷ Tổng cục đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2024; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác đảng và đạt nhiều kết quả.
Cụ thể, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án 8 tháng năm 2024[1] đã thi hành xong 343.619 việc, tăng 19.101 việc (tăng 5,89% so với cùng kỳ), tương ứng số tiền thi hành xong hơn 61.026 tỷ. Trong đó, kết quả thi hành án tham nhũng, kinh tế chung thi hành xong 1.700 việc, tăng 421 việc (tăng 32,92% so với cùng kỳ), tương ứng số tiền thi hành xong hơn 10.787 tỷ.
Trong công tác cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục THADS tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan THADS; tổ chức triển khai Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tư pháp triển khai Quyết định số 19/2023/QĐ-TTg ngày 02/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ; đã tổ chức vòng 1 Kỳ tuyển dụng công chức trong Hệ thống THADS năm 2024.
Các mặt khác cũng được triển khai đồng bộ, có kết quả đáng khích lệ như công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS; công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Hệ thống THADS; công tác xây dựng văn bản, đề án; công tác chỉ đạo nghiệp vụ; giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; công tác kiểm tra và chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS; công tác đầu tư công; công tác truyền thông; ...
Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Đảng ủy Tổng cục đã đạt được trong công tác tháng 5/2024, đồng thời nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2024 cũng như các nội dung trao đổi tại Hội nghị. Bí thư Đảng ủy đề nghị Văn phòng Đảng ủy tiếp thu các ý kiến của thành viên trong Ban Chấp hành Đảng ủy để hoàn thiện báo cáo kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2024 của Đảng ủy Tổng cục THADS./.

Nguyễn Thị Thu Hằng, CVP Đảng ủy

[1] từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/5/2024