Chi bộ Văn phòng Tổng cục THADS sinh hoạt chuyên đề tháng 5/2019 “Tìm hiểu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các hiện vật lịch sử cách mạng”

16/05/2019
Hướng đến kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2019), sáng ngày 15/5/2019, Chi bộ Văn phòng Tổng cục THADS phối hợp với Chi đoàn Văn phòng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 5/2019 “Tìm hiểu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các hiện vật lịch sử cách mạng” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Đây là một trong những hoạt động sinh hoạt chuyên đề thiết thực của Chi bộ, Chi đoàn Văn phòng nhằm tuyên truyền, giáo dục về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và truyền thống vẻ vang của Đảng, qua đó giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng, niềm tin và đạo đức cách mạng trong đội ngũ đảng viên, công chức, người lao động Văn phòng Tổng cục tích cực học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh vĩ đại.
Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, các công chức, người lao động của Văn phòng đã được tham quan trực tiếp các hiện vật lịch sử gắn bó trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ, được nghe giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời được tham quan triển lãm “Chân dung Hồ Chí Minh – Góc nhìn từ tranh cổ động.1969 – 2011” do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Toàn thể công chức, người lao động của Văn phòng Tổng cục đều cảm thấy ấn tượng sâu sắc cùng những xúc cảm đan xen giữa lòng tự hào và sự biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã hy sinh cả cuộc đời vì sự nghiệp đấu tranh cho độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.
Cùng ngày, Chi bộ Văn phòng đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Hữu Bắc với sự tham dự của các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Tại buổi lễ, Phó Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Duy Na thay mặt Chi ủy công bố Quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy cấp trên và mời Đảng ủy viên Đảng Bộ Tổng cục Nguyễn Thị Hoàng Giang trao Quyết định. Đây là sự kiện có ý nghĩa trong công tác phát triển đảng viên và thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng, nhằm bổ sung cho Chi bộ đội ngũ đảng viên trẻ có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.
Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề này, mỗi đảng viên, đoàn viên và công chức, người lao động của Văn phòng Tổng cục đều nâng cao ý thức phấn đấu, thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.                  
Văn phòng Tổng cục