Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ tổ chức Đại hội Chi đoàn, tiến tới Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022

08/03/2017
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, căn cứ Kế hoạch số 02 - KH/ĐCSTC  ngày 01/3/2017 của BCH Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự về tổ chức Đại hội Chi đoàn trực thuộc, tiến tới Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022; được sự nhất trí của Chi ủy Vụ Nghiệp vụ 1 và Chi ủy Vụ Nghiệp vụ 2, ngày 02/3/2017, Chi đoànVụ Nghiệp vụđã tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2017– 2019. 

Tham dự Đại hội có các Đoàn viên Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ; đ/c Nguyễn Thị Thu Hà- Phó Bí thư Chi ủy, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, đ/c Lê Tuấn Sơn- đại diện Chi ủy, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2, đ/c Nguyễn Thị Ngọc, ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Tổng cục, Bí thư Chi đoàn Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo và các đồng chí đại diện cho 06 Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Tổng cục. Đặc biệt, rất vinh dự cho Đại hội là sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.
Ngay sau phần tổ chức nghi lễ, các đại biểu được lắng nghe Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014 - 2016, phương hướng hoạt động Đoàn nhiệm kỳ 2017-2019, Báo cáo kiểm điểm của BCH Chi Đoàn trong nhiệm kỳ 2014 - 2016 và phương hướng trong nhiệm kỳ mới.
Tại Đại hội, nhiều đoàn viên đã hăng hái tham gia thảo luận về phương hướng hoạt động của Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019. Đại hội cũng đã nhận được các ý kiến đóng góp, chỉ đạo của các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; đại diện Chi ủy Vụ Nghiệp vụ 1, Chi ủy Vụ Nghiệp vụ 2; Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Tổng cục và các đồng chí đại diện các Chi đoàn khác.
Phát biểu tại Đại hội, các đại biểu phát biểu ý kiến đều nhận định: Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ có chất lượng Đoàn viên rất tốt, được đài tạo bài bản; các đoàn viên đều có công tác tư tưởng chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh, tổ chức kỷ luật tốt, xung kích trong công việc, tham gia nhiệt tình các phòng trào Đoàn Hội.
Với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu, đưa phong trào của Chi đoàn đi lên, Đại hội đã tiến hành bầu ra 03 đồng chí  ưu tú nhất vào Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 03 đồng chí Hoàng Thu Thủy, Nguyễn Thu Hiền và Tống Phương Anh.
Do điều kiện công tác (chuyển đơn vị) nên đồng chí Nguyễn Thị Ngân- nguyên Bí thư Chi đoàn không tiếp tục sinh hoạt tại Chi đoàn và không tái cử trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí Hoàng Thu Thủy thay mặt Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019 đã ghi nhận những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Ngân- nguyên Bí thư Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ và mong muốn đồng chí Nguyễn Thị Ngân tiếp tục dành sự quan tâm và tình cảm đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ.
Đại hội kết thúc với việc thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
Mặc dù các nhiệm vụ phía trước còn rất nhiều khó khăn do điều kiện thời gian còn hạn chế, yêu cầu công tác chuyên môn của các Đoàn viên khá nặng, kinh phí hoạt động Đoàn còn hạn hẹp…nhưng với nhiệt huyết tuổi trẻ, với tinh thần xung kích, dấn thân, các Ban Chấp hành mới và các Đoàn viên Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2017-2019.
Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ
Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ vinh dự được chọn để tổ chức Đại hội mẫu, trên cơ sở đó, các Chi đoàn có thể rút kinh nghiệm để tổ chức Đại hội thành công, tiến tới Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022.
Đây cũng chính là dịp để chi đoàn nhìn nhận lại ưu khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, đánh giá lại tiến độ thực hiện công việc đồng thời tìm hiểu lý do và rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.