Chi đoàn Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức tham quan Phòng truyền thống của Bộ Tư pháp

31/08/2016
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống của Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2016), 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946- 19/7/2016), nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức cho thế hệ cán bộ, công chức của Văn phòng Tổng cục về truyền thống của Ngành Tư pháp, của Hệ thống Thi hành án dân sự trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, được sự cho phép của Chi bộ, Lãnh đạo Văn phòng, Chi đoàn Văn phòng tổ chức chương trình tham quan tại Phòng truyền thống của Bộ Tư pháp. 

Sáng ngày 29/8/2016, tại phòng truyền thống Bộ Tư pháp, tầng 3, nhà N1, trụ sở Bộ Tư pháp, Chi ủy, Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, công chức, người lao động của Văn phòng Tổng cục đã được thấy nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật về những hoạt động của Bộ, của công tác tư pháp và của Hệ thống Thi hành án dân sự có giá trị, ý nghĩa về mặt lịch sử, ghi nhận những thành tựu, đóng góp của Bộ, của ngành Tư pháp qua các thời kỳ. Phòng truyền thống trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật theo 4 giai đoạn: Sự ra đời của ngành năm 1945, giai đoạn phát triển 1945-1960, giai đoạn phát triển 1960-1981 và giai đoạn từ năm 1981 đến nay.
Bắt đầu chương trình tham quan là hình ảnh Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ và bức phù điêu bằng đồng với hình ảnh Hồ Chủ tịch cùng cán bộ tư pháp dựa trên hình ảnh có thật do đồng chí Vũ Đình Hòe, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp giai đoạn 1946-1960 cung cấp. Tiếp theo chương trình, công chức, người lao động, đoàn thanh niên của Văn phòng Tổng cục được quan sát hình ảnh Ngành Tư pháp qua các thời kỳ; mô hình trụ sở Bộ Tư pháp tại thôn Làng Đông, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; các tác phẩm của các tập thể, cá nhân được giải cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”; sa bàn trụ sở Bộ Tư pháp tại số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội...
Đến với phòng truyền thống là nơi giữ gìn và phát huy giá trị các tư liệu, hiện vật trong quá trình hoạt động của Bộ, của Ngành, cán bộ, công chức, người lao động, Văn phòng Tổng cục thấy được truyền thống vẻ vang, niềm tự hào, khâm phục những cống hiến to lớn của các thế hệ từ những ngày đầu thành lập Ngành Tư pháp đến nay, từ đó sẽ tích cực nghiên cứu, đổi mới phương thức làm việc, học hỏi từ những người đi trước để có thể nâng cao bản lĩnh, cũng như vai trò và vị thế của đội ngũ công chức trẻ trong các hoạt động của Bộ nói chung và của Tổng cục Thi hành án dân sự nói riêng.
Bảo Ngọc