Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh vươn lên từ những khó khăn

21/06/2016
Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu liên tục nhiều năm liền có những hạn chế, vi phạm trong công tác tổ chức thi hành án, công tác quản lý tài chính. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, Lãnh đạo Cục đã kịp thời củng cố chức vụ Lãnh đạo Chi cục THADS huyện DMC; tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, điều hành; qua thời gian gần một năm cùng với biện pháp giải quyết án hiệu quả và sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Chi cục, sự nỗ lực của CBCC  Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dương Minh Châu đã có sự chuyển biến tích cực về kết quả tổ chức thi hành án.


Năm 2015, Lãnh đạo Cục quyết định điều động 02 CHV về giữ chức vụ lãnh đạo tại Chi cục THADS huyện DMC. Tháng 5/2015, điều động đồng chí Hoàng Trọng Dũng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh về giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng; tháng 7/2015 điều động đồng chí Ngô Văn Chính - Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự thuộc Cục Thi hành án dân sự về giữ chức vụ Chi cục trưởng.
Kết quả công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện DMC tính đến 31/5/2016, như sau: tổng số việc đã thụ lý là 3.893 việc (đứng thứ 01/10 đơn vị trong toàn tỉnh), tương ứng với tổng số tiền là 122.817.974.000 đồng. Kết quả về việc đã giải quyết xong 1.527 việc, đạt tỷ lệ 45,65%, tăng 616 việc so cùng kỳ năm 2015; về tiền đã giải quyết xong 19.851.493.000 đồng, đạt tỷ lệ 19,24%. Thụ lý, giải quyết xong 10/10 đơn khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ 100%.
Để đạt được kết quả trên là do Lãnh đạo chi cục có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát; đề ra vào cách làm hay, giải pháp giải quyết án hiệu quả được rút ra từ kinh nghiệm tác nghiệp trong thực tiễn và kinh nghiệm thông qua việc kiểm tra công tác phân loại án của Cục; quan tâm kết nối quan hệ đoàn kết trong cán bộ, công chức, người lao động tại Chi cục. Cụ thể:
1. Tiến hành rà soát, lập danh sách toàn bộ án đang thụ lý kéo dài nhiều năm chưa thi hành tại đơn vị.
2. Chấp hành viên tăng cường đi địa bàn xác minh điều kiện thi hành án, phân loại án chính xác theo quy định pháp luật.
3. Chấp hành viên đưa loại án chủ động có giá trị thấp (như án hoàn trả tạm ứng án phí, thu án phí, …) ra tổ chức thi hành ngay, tích cực thực hiện các quy trình đảm bảo.
 4. Lãnh đạo Chi cục quan tâm chỉ đạo tổ chức thi hành án các vụ việc mới thụ lý, vụ việc có điều kiện thi hành đúng quy định. Thực hiện nghiêm việc đối chiếu theo định kỳ giữa Chấp hành viên và kế toán; quản lý chặt chẽ hồ sơ thi hành án, tiến độ thi hành án, đảm bảo chính xác số liệu báo cáo.
5. Tăng cường việc giáo dục thuyết phục vận động các bên thỏa thuận thi hành án chỉ áp dụng biện pháp cưỡng chế khi thật sự cần thiết.
6. Chấp hành viên thực hiện quyết liệt đối với án có tang vật; án đủ điều kiện xét miễn, giảm tiến hành ngay thủ tục đề nghị xét miễn giảm theo quy định.
7. Định kỳ hàng tuần CHV báo cáo kết quả thực hiện cho Lãnh đạo Chi cục THADS huyện DMC để có đánh giá, có chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc kịp thời chấn chỉnh sai sót.
Không dừng lại với kết quả giải quyết án trên, với quyết tâm: kéo giảm lượng án tồn từ năm 2015 chuyển sang, phấn đấu đạt chỉ tiêu được Cục THADS giao năm 2016. Ngày 30/5/2016, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện DMC xây dựng kế hoạch chỉ đạo các Chấp hành viên của Chi cục tiếp tục tăng cường giải quyết án, thực hiện đợt thi hành án cao điểm từ đầu tháng 6/2016 đến hết tháng 8/2016 với các công việc:
- Tập trung giải quyết án đối với án có giá trị nhỏ dưới 01 triệu đồng (bao gồm loại án hoàn trả án phí và thu án phí).
- Lập danh sách và có kế hoạch giải quyết án cụ thể theo từng địa bàn, xác định cụ thể thời gian thực hiện.
- Tích cực phối hợp với UBND các xã, thị trấn kịp thời cung cấp thông tin về địa chỉ, nhân thân, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án theo từng địa bàn để vận động thuyết phục người phải thi hành án, người được thi hành án tự giác thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định.
- Tổ chức thi hành có hiệu quả đối với loại án hoàn trả tạm ứng án phí: Chấp hành viên, Thư ký tăng cường đi địa bàn mời người được thi hành án đến cơ quan nhận tiền hoàn trả hoặc đối với cá nhân đang sinh sống trên địa bàn huyện Chấp hành viên có thể trực tiếp chi trả tại nhà, có xác nhận của chính quyền địa phương.
- Đối với loại án thu án phí: Chấp hành viên, Thư ký tích cực phối hợp với UBND các xã, thị trấn vận động, thuyết phục người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ theo nội dung bản án, quyết định của Tòa án đã tuyên.
- Hàng tuần Chấp hành viên báo cáo kết quả thực hiện cho Lãnh đạo Chi cục THADS huyện DMC tại cuộc họp cơ quan định kỳ.
Kết quả về công tác thi hành án của Chi cục tính đến 31/5/2016 đã cho thấy việc tăng cường, củng cố về công tác tổ chức đối với chi cục THADS MDC là kịp thời và có hiệu quả; với tiến độ và sự cố gắng của tập thể CBCC, Chi cục THADS Dương Minh Châu tin tưởng sẽ hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2016./.
N.T.L