Tập thể nữ cán bộ, công chức, người lao động Tổng cục Thi hành án dân sự được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017

16/10/2017
Thực hiện Công văn số 1290/BTP-VSTBPN ngày 18/4/2017 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành Tư pháp về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017 theo hướng dẫn của Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam, Tổng cục THADS xây dựng Báo cáo thành tích đề nghị Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam xét trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017 cho Tập thể nữ cán bộ, công chức, người lao động Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp. 

Quá trình xem xét, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành Tư pháp, Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Tư pháp và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp đã thực hiện các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ và Bộ Tư pháp đã có Tờ trình số 28/TTr-BTP gửi Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam v/v giới thiệu Tập thể nữ cán bộ, công chức, người lao động Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp để Hội đồng xét trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017.
Ngày 10/10/2017, Tổng cục nhận được văn bản số 14/CV-HĐQLQ của Hội đồng Quản lý Quỹ v/v chuẩn bị cho Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017, theo đó, Tập thể nữ cán bộ, công chức, người lao động Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp là 01 trong 08 tập thể được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017. Đây là Giải thưởng cao quý của Hội LHPN Việt Nam, được tổ chức thường niên nhằm ghi nhận sự cống hiến tài năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 2003 đến năm 2017, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đã trao tặng 69 tập thể và 124 cá nhân phụ nữ tiêu biểu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đối với Bộ Tư pháp, đây là lần đầu tiên có đại diện đơn vị thuộc Bộ được nhận Giải thưởng này.
Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2017 và Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt nam và 87 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam sẽ được do Trung ương Hội LHPN Việt Nam long trọng tổ chức vào chiều ngày 17/10 tại Trung tâm Phụ nữ Việt Nam - 20 Thụy Khuê, Hà Nội. Dự kiến sẽ có khoảng 400 đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ/ban/ngành/ đoàn thể TW, Hội LHPN một số tỉnh/thành cùng các tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017, tập thể và cá nhân tác giả có sản phẩm sáng tạo và ý tưởng sáng tạo được vào vòng chung kết tham dự buổi Lễ.
Văn phòng Tổng cục