Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên: Tổ chức họp báo về công tác thi hành án dân sự, hành chính Quý III năm 2017 trên địa bàn tỉnh

08/07/2017
Chiều ngày 07/7/2017, Cục THADS tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp báo về công tác THADS, hành chính Quý III năm 2017. Tham dự họp báo có đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành; Lãnh đạo, Trưởng các Phòng chuyên môn Cục THADS; phóng viên, biên tập viên các báo, đài trên địa bàn tỉnh. 

Tại buổi họp báo, Đồng chí Hà Công Khánh - Cục trưởng, Người phát ngôn THADS tỉnh Phú Yên thông tin đến các cơ quan báo chí về kết quả một số mặt công tác THADS, hành chính 9 tháng đầu năm 2017; đề ra các giải pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2017 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tổng cục THADS giao.
Theo Thông cáo báo chí của Cục THADS tỉnh Phú Yên: Tổng số việc phải thi hành 9 tháng đầu năm 2017  là 6.383 việc, trong đó: 5.068 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 79,4%) và 1.315 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 20,6%). Kết quả, đã giải quyết xong 3.110/5.068 việc có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 61,37%/72% . Số việc chuyển kỳ sau là 3.273 việc, trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 1.958 việc. Về tiền, tổng số phải thi hành là 360.716.709.000 đồng, trong đó: 254.832.340.000 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 70,7%) và 105.884.369.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 29,3%). Kết quả, đã giải quyết xong 71.214.455.000 đồng/254.832.340.000 đồng có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 27,94%/33%. Số tiền chuyển kỳ sau là 289.502.254.000 đồng , trong đó số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 183.617.885.000 đồng.
Như vậy, so với chỉ tiêu mà Tổng cục THADS giao năm 2017 là đạt 72% về việc và 33% về tiền thì các cơ quan THADS tỉnh Phú Yên chỉ còn thiếu 10,63% về việc, 5,06% về tiền. Trong 3 tháng còn lại của năm 2017, việc các cơ quan THADS tỉnh Phú Yên hoàn thành chỉ tiêu việc, tiền được giao là hoàn toàn khả quan. Đây là nỗ lực to lớn, đáng khích lệ của cán bộ, công chức các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh.   
Ngoài ra, các mặt công tác khác cũng cho thấy có nhiều khởi sắc, các cơ quan THADS đã chủ động bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Kế hoạch công tác năm của đơn vị; triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo của Tổng cục THADS, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu được giao năm 2017: Việc thụ lý, ra quyết định thi hành án đảm bảo đúng quy định của pháp luật; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, thủ tục, đúng pháp luật; công tác phân loại án được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, kết quả phân loại án tương đối chính xác; công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được nâng cao, không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp của công dân; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo (09 đơn, đã giải quyết xong 08 đơn) giảm mạnh (giảm 08 đơn) so với cùng kỳ; công tác tổ chức cán bộ được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo dân chủ, khách quan; việc đăng tải thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh được thực hiện đầy đủ; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng, đặc biệt đã triển khai thực hiện hỗ trợ trực tuyến THADS và cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính THADS theo đúng chỉ đạo của Tổng cục THADS.v.v.
Trong 3 tháng còn lại của năm 2017, để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Phú Yên đề ra các giải pháp thực hiện sau: Chỉ đạo xác minh, phân loại án đảm bảo chính xác, đúng pháp luật; tập trung mọi nguồn lực hướng về cơ sở để giải quyết án, đặc biệt đối với những vụ việc có liên quan đến tham nhũng, án trọng điểm, án tín dụng, ngân hàng; kiên quyết cưỡng chế thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự chây ỳ, không tự nguyện thi hành án; không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh đơn thư khiếu nại phức tạp, kéo dài.v.v.
Tại buổi họp báo, Phóng viên các cơ quan báo chí đã đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh công tác tổ chức thi hành án; Người phát ngôn Cục THADS thẳng thắn trả lời, trao đổi các vấn đề phóng viên quan tâm. Đặc biệt, đại diện các cơ quan, ban, ngành, cơ quan báo chí đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp giúp nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Kết luận buổi họp báo, đồng chí Cục trưởng đề nghị các cơ quan Báo chí, các Phóng viên tiếp tục quan tâm, theo dõi, phối hợp với các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh để góp phần tuyên truyền về kết quả công tác THADS; Tuyên truyền Luật THADS, chia sẻ những khó khăn, phức tạp của công tác THADS; đồng thời, nếu khi có thông tin, dư luận về những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác THADS thì đề nghị các Báo làm việc trao đổi với Cục trưởng (Người phát ngôn cơ quan THADS tỉnh) để được cung cấp thông tin đầy đủ về vụ việc để phản ánh, đưa tin chính xác và khách quan./.
Lương Hữu Toàn – Văn phòng Cục THADS tỉnh Phú Yên