Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hoạt động hoà giải trong công tác thi hành án dân sự

Thanh Hoá là một tỉnh có số lượng dân cư đông, gồm 4 triệu người. Phân bố trên phạm vi rộng thuộc 634 xã, phường, thị trấn từ huyện Mường Lát giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào) xuống đến biển với độ dài trên 200km.

Cần nhìn nhận công tác thi hành án dân sự ở mức độ hài lòng của người dân

Mới đây, HĐND thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả khảo sát về chỉ số hài lòng của người dân đối với các lĩnh vực thuộc dịch vụ công, như: cấp giấy chủ quyền nhà đất, xe buýt, y tế, thuế v.v.

Một vài suy nghĩ về thi hành án hành chính

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004 (giống Điều 1 Pháp lệnh Thi hành án dân sự 1993), thì cơ quan thi hành án dân sự thi hành "quyết định về phần tài sản trong bản án, quyết định của Toà án về hành chính".

Thẩm quyền ra quyết định thi hành án

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu Cơ quan Thi hành án (CQTHA) khoản 1 Điều 16 Pháp lệnh THADS năm 2004 quy định thẩm quyền ra quyết định thi hành án (QĐTHA) là Thủ trưởng CQTHA. Đồng thời căn cứ vào sự phân cấp của CQTHA (CQTHA cấp huyện và CQTHA cấp tỉnh) và sự phân biệt giữa Cơ quan THADS với Cơ quan THA trong quân đội, Điều 21 Pháp lệnh THADS năm 2004 đã quy định cụ thể thẩm quyền ra quyết định thi hành án của Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án dân sự.

Miễn, giảm trách nhiệm THA đối với khoản thu nộp NSNN: Góp phần giảm chây ì trong thi hành án

Phần lớn các vụ việc tồn đọng, khó có thể THA hiện nay có liên quan đến các khoản thu nộp NSNN (NSNN). Giải quyết được vấn đề này sẽ góp phần giảm lượng án tồn đọng hàng năm. Vì vậy, các qui định liên quan đến việc miễn, giảm trách nhiệm THA đối với những khoản thu nộp NSNN cũng là một trong những vấn đề được quan tâm khi Quốc hội thảo luận về dự án Luật THADS tại kỳ họp 4.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức thi hành án dân sự để thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự

Sinh thời Hồ Chủ tịch đã dạy: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", và " Công việc có thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Như vậy, chất lượng nguồn nhân lực đang là vấn đề hết sức quan trọng, đặc biệt là khi đất nước ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế, để đảm bảo sự phù hợp với các nước trên thế giới chúng ta cần phải đổi mới thực sự nền hành chính công, chính vì vậy trong quá trình chuẩn bị các điều kiện cần và đủ cho hội nhập quốc tế nhà nước ta đang tiến hành cải cách nền hành chính.

Một số bất cập trong công tác thi đua khen thưởng đối với cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

Công tác thi đua khen thưởng là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý, là động lực để phát huy tinh thần tích cực lao động và tinh thần chủ động sáng tạo của người lao động.

Ngạch, tiêu chuẩn thi tuyển, bổ nhiệm chấp hành viên: Cần cân đối yêu cầu và khả năng

Dự án Luật THADS quy định có 3 ngạch CHV: sơ cấp, trung cấp, cao cấp tương đương với tiêu chuẩn điều kiện được quy định tại Điều 20 để khắc phục những tình trạng bất cập của vấn đề phân biệt chế độ, chính sách đối với cán bộ THA ở huyện, ở tỉnh hiện nay. Nhưng tại kỳ họp thứ 4 của QH, vấn đề tiêu chuẩn thi tuyển, bổ nhiệm đối với CHV thì còn khiến các ĐBQH băn khoăn.

Xác minh điều kiện THA: Đúng sai trông ở việc này!

Trước khi thi hành được trên thực tế bản án (có hiệu lực pháp luật) của TAND, trừ trường hợp các đương sự tự nguyện THA, cơ quan THADS sẽ phải tiến hành xác minh điều kiện THA của người phải THA trong thời hạn không quá 2 tháng kể từ ngày ra quyết định THA.

Án không có điều kiện thi hành do bản án không rõ ràng: “Bó tay” thi hành án

Một trong những dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp sắp tới là dự án Luật THADS. Dự án luật này được hy vọng sẽ đem đến một mở đầu mới cho công tác THADS ở nước ta. Nhưng cho tới thời điểm đó, công tác THADS vẫn “loanh quanh” với vấn đề án không có điều kiện thi hành, mà một trong những nguyên nhân là từ chính sự không rõ ràng của các bản án đã có hiệu lực pháp luật.