MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI, QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM

Bài viết phân tích một số vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong quy định của pháp luật về thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam, xác định nhu cầu hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.