Nhiều cơ quan Thi hành án dân sự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2016

03/05/2017

Ngày 25/4/2017 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 569/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Trong 08 tập thể của Bộ Tư pháp đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2016 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, có 05 cơ quan thuộc Hệ thống thi hành án dân sự, bao gồm: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hoà, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.
Ths. Nguyễn Xuân Tùng
Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự