Một số kết quả công tác thi hành án dân sự nổi bật Quý I/2018

15/01/2018
Quý I/2018 công tác thi hành án dân sự tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, người lao động trong Hệ thống, công tác thi hành án dân sự Quý I/2018 đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, tích cực giải phóng nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


* Một số kết quả công tác nổi bật Quý I/2018
Kết quả THADS:
- Về việc, tổng số thụ lý là 501.099 việc, tăng 43.273 việc (tăng 9,45%) so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số phải thi hành là 498.602 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là  329.293 việc (66,04%). Kết quả: thi hành xong là 118.568 việc (tăng 7.773  việc so với cùng kỳ năm 2017), đạt tỉ lệ 36,01% (tăng 0,87% so với cùng kỳ năm 2017). Số chuyển kỳ sau 380.034 việc, trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 210.725 việc. So với cùng kỳ năm 2017 tăng 6.190 việc (3,03%).
- Về tiền, tổng số thụ lý là 150.751 tỷ 269 triệu 925 nghìn đồng, tăng 24.453 tỷ 853 triệu 460 nghìn đồng (tăng 19,36%) so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số phải thi hành là 149.004 tỷ 799 triệu 279 nghìn đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 85.474 tỷ 780 triệu 806 nghìn đồng, (57,36%). Kết quả: thi hành xong là 5.978 tỷ 904 triệu 619 nghìn đồng (giảm 4.296 tỷ 312 triệu 375 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2017), đạt tỉ lệ 6,99% (giảm 5,19% so với cùng kỳ năm 2017). Số chuyển kỳ sau 143.025 tỷ 894 triệu 661 nghìn đồng, trong đó số có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 79.495 tỷ 876 triệu 188 nghìn đồng. So với cùng kỳ năm 2017, tăng 5.430 tỷ 548 triệu 019 nghìn đồng (tăng 7,33%).
Một số địa phương có kết quả phân loại án đạt thấp, về việc: Hải Phòng (46,73%), Nam Định (54,63%), Thái Bình (56,05%), Tuyên Quang (57,11%), Thái Nguyên (57,53%) (bình quân của toàn quốc là 66,04%); về tiền: Hà Tĩnh (13,16%), Kon Tum (28,70%), Quảng Trị (35,05%), Thái Nguyên (37,11%), Nam Định (39,96%) (bình quân của toàn quốc là 57,36%).
Một số địa phương đạt kết quả cao so với bình quân của toàn quốc, về việc như: Bắc Kạn (72,13%), Đắk Lắk (51,24%), Vĩnh Phúc (58,48%), Nam Định (58,21%), Nghệ An (51,56%); về tiền như: Quảng Bình (35,11%), Cao Bằng (34,43%), Hà Giang (22,63%), Hưng Yên (22,62%), Bắc Ninh (21,18%).
Hai địa phương có lượng án lớn là TP.Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội đạt kết quả như sau:
- TP. Hồ Chí Minh: Tổng số việc thụ lý là 67.605 việc, tương ứng với số tiền hơn 59.000 tỷ đồng (chiếm 13,5% số việc và 39,14% số tiền thụ lý của toàn quốc). Thi hành xong 28,76% về việc và 6,84% về tiền. Số có điều kiện chuyển kỳ sau là 33.660 việc tương ứng với số tiền là 26.663 tỷ 634 triệu 205 nghìn (tăng 37,51%). So với số việc có điều kiện thi hành năm 2017 chuyển sang năm 2018 tăng 9.182 việc tương ứng với 4.536 tỷ 586 triệu 653 nghìn (tăng 20,50%).
- TP. Hà Nội: Tổng số việc thụ lý là 27.499 việc, tương ứng với số tiền hơn 20.000 tỷ đồng (chiếm 5,48% số việc và 13,6% số tiền thụ lý của toàn quốc). Thi hành xong đạt tỷ lệ 33,17% về việc và 4,21% về tiền. Số có điều kiện chuyển kỳ sau là 11.540 việc tương ứng với số tiền là 12.435 tỷ, 327 triệu 512 nghìn. So với số việc có điều kiện thi hành năm 2017 chuyển sang năm 2018 tăng 5.018 việc (tăng 76,94%) tương ứng với 3.798 tỷ 166 triệu 079 nghìn (tăng 43,79%).
Công tác chỉ đạo, điều hành:
Quý I/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018 với sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang; tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2018 trong toàn Hệ thống với sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Sau Hội nghị, Bộ Tư pháp đã ban hành Báo cáo và Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, hành chính năm 2018, đồng thời đã hoàn thiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị. Đặc biệt, lần đầu tiên Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 đã đặt ra nhiệm vụ cho công tác THADS là “Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, nhất là liên quan đến thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng; tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án dân sự, bảo đảm thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính còn tồn đọng”.
Ngay sau khi kết thúc năm công tác, toàn Hệ thống đã khẩn trương triển khai toàn diện các mặt công tác, tạm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án cho các Chấp hành viên và Chi cục trực thuộc trong khi chờ chỉ tiêu chính thức của Bộ Tư pháp. Ngày 18/12/2017, Tổng cục đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương năm 2018 với 13 nhóm chỉ tiêu cơ bản, trên cơ sở đó, các Cục THADS đã quán triệt, triển khai và ban hành Quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Chi cục và Chấp hành viên.
Ngày 14/12/2017, Tổng cục đã ban hành Công văn số 4543/TCTHADS-VP chỉ đạo các đơn vị trong Hệ thống tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Đến nay, 63/63 địa phương và 8/8 đơn vị thuộc Tổng cục đã hoàn thành công tác này. Trên cơ sở Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, thi hành án hành chính và các ý kiến, văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đã có 51/63 địa phương gửi hồ sơ trình, phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018; 8/8 đơn vị thuộc Tổng cục đã dự thảo Kế hoạch công tác, trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt. Ngày 09/01/2018, Tổng cục đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2018, đồng thời ban hành Công văn hướng dẫn các Cục THADS ban hành Kế hoạch kiểm tra, trong đó yêu cầu 100% Cục, Chi cục thực hiện việc tự kiểm tra và Cục THADS kiểm tra toàn diện tối thiểu 2/3 số đơn vị trên địa bàn.
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục đã thành lập 05 Đoàn kiểm tra về công tác xác minh, phân loại án tại 05 địa phương, 01 Đoàn kiểm tra về thi hành án hành chính tại 04 địa phương, 01 Đoàn kiểm tra toàn diện. Nhiều địa phương cũng đã tổ chức kiểm tra các đơn vị trực thuộc ngay trong Quý I/2018 như TP. Hồ Chí Minh, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Giang...
Qua rà soát báo cáo Quý I/2018, các địa phương tập trung kiến nghị một số nội dung cơ bản sau: (1) Sửa đổi Thông tư số 08/2015/TT-BTP để hoàn thiện hơn chế độ thống kê trong THADS (Hà Nội, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Quảng Nam, Lâm Đồng, Tuyên Quang); (2) Tăng cường kinh phí, tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng về lý luận và chuyên môn nghiệp vụ (Quảng Ngãi, Cao Bằng, Bắc Kạn, Khánh Hòa, Nam Định, Hà Nội, Bình Định); (3) Xem xét, xây dựng chế độ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Chấp hành viên (Quảng Ngãi); (4) Đề xuất các tổ chức tín dụng nhận lại tài sản bảo đảm sau hai lần giảm giá nhưng không có người mua (Quảng Nam); (5) Những khó khăn trong việc cơ quan công an không cùng tham gia vào quá trình  xác minh điều kiện thi hành án khi đương sự chống đối (Quảng Nam); (6) Đề nghị Tổng cục sớm tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương (Khánh Hòa, Đồng Tháp); (7) Xây dựng Đề án giải quyết các việc thi hành án chưa có điều kiện thi hành, nhất là đối với các loại nghĩa vụ thu cho ngân sách nhà nước (Khánh Hòa); (8) Quan tâm cấp kinh phí để xây dựng trụ sở và kho vật chứng, đồng thời bổ sung kinh phí hoạt động (Hà Nội, Khánh Hòa, Sơn La, Bắc Kạn, Bình Định); (9) Sớm triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành (Đồng Tháp); (10) Sớm đưa vào triển khai thực tế sử dụng phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS (Hà Nội); (11) Sửa đổi Quy trình xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác hàng năm (Đồng Tháp); (12) Sớm thực hiện cấp trang phục, phù hiệu, cấp hiệu theo quy định của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP (Sơn La, Bình Định).
Một số văn bản ban hành có liên quan đến hoạt động THADS:
 Các văn bản mới ban hành hoặc có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 liên quan đến hoạt động THADS bao gồm: (1) Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện (ban hành kèm theo Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ); (2) Nghị định số 115/2017/NĐ-CP ngày 16/10/2017 quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp; (3) Nghị định số 127/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng; (4) Quyết định số 1167/QĐ-TCTHADS ngày 12/12/2017 ban hành Quy trình tiếp nhận xử lý giải quyết đường dây nóng về THADS trong hệ thống; (5) Quyết định số 1246/QĐ-TCTHADS ngày 27/12/2017 ban hành Quy chế đăng tải công khai thông tin về việc không chấp hành án theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
Công tác hướng dẫn nghiệp vụ:
Công tác hướng dẫn nghiệp vụ tiếp tục được các cơ quan trong Hệ thống chú trọng, bảo đảm thực hiện nghiêm Quy trình  hướng dẫn nghiệp vụ. Toàn hệ thống đã giải quyết xong 192/225 vụ việc, đạt tỷ lệ 85,4% (trong đó, Tổng cục giải quyết xong 75/90 vụ việc; các Cục THADS giải quyết xong 117/135 vụ việc). Nhiều Cục THADS đã giải quyết xong, không để tồn đọng công văn xin hướng dẫn nghiệp vụ như: Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Định, Cà Mau, Đồng Tháp. Nhiều địa phương tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho công chức trên địa bàn như: Hà Nội, Sóc Trăng, Hà Giang, Hậu Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Quảng Bình, Long An, Lạng Sơn.
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Quý I/2018, Hệ thống đã tiếp nhận 2.204 đơn thư, giảm 740 đơn (25,13%), tương ứng với 1.618 việc, giảm 377 việc (18,89%) so với cùng kỳ năm 2017. Số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết là 943 việc, giảm 194 việc (17,06%) so với cùng kỳ năm 2017. Kết quả: Đã giải quyết xong 719/943 việc, đạt tỷ lệ 76,3%. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo chủ yếu tập trung ở những tỉnh, thành phố lớn như: TP Hồ Chí Minh (186 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo), Hà Nội (131 việc khiếu nại, 30 đơn tố cáo), Tây Ninh (59 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo), Cần Thơ (58 đơn khiếu nại, 07 đơn tố cáo), Vĩnh Long (67 đơn khiếu nại).
Toàn Hệ thống còn 1.298 việc THADS trọng điểm và 68 vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài.
Công tác tổ chức cán bộ:
Bộ trưởng đã ban hành Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp đối với 367/385 công chức trúng tuyển Kỳ thi Chấp hành viên sơ cấp năm 2017. Đã phê duyệt kết quả trúng tuyển đối với 205 thí sinh trong Kỳ tuyển dụng công chức. Hiện đang hoàn thành Kỳ thi nâng ngạch Chấp hành viên và Thẩm tra viên với 694 thí sinh. Tổng cục đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, trong đó dự kiến năm 2018 Tổng cục sẽ dự kiến tổ chức 09 lớp.
Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin:
Từ ngày 22/11/2017 đến ngày 30/12/2017, Hệ thống THADS đã tham gia tập huấn triển khai phần mềm quản lý THADS tại 05 khu vực Hà Nội, Đăk Lăk, Hậu Giang, Quảng Bình, Sơn La với 96 lớp và khoảng trên 4.000 học viên. Phần mềm được triển khai sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, tạo sự công khai, minh bạch và là công cụ hiệu quả theo dõi, quản lý thi hành án.
Nhìn chung kết quả THADS 03 tháng đầu năm 2018 đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2017 về việc (tăng 0,87%), toàn Hệ thống đã thi hành xong số tiền gần 6.000 tỷ đồng; các mặt công tác đã được các cơ quan THADS trong Hệ thống triển khai toàn diện, đồng bộ kịp thời ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm công tác.
* Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Tồn tại, hạn chế:
- Trong bối cảnh tổng số thụ lý 3 tháng năm 2018 tăng cả về việc (9,45%) và về tiền (19,36%) và qua công tác xác minh điều kiện thi hành án, số việc và tiền có điều kiện thi hành đều giảm so với cùng kỳ (giảm 3,21% về việc và 9,95% về tiền) nhưng kết quả thi hành án về việc còn chưa có sự đột phá (chỉ tăng 0,87%), kết quả thi hành án về tiền giảm so với cùng kỳ năm 2017 (giảm 5,19%).
- Một số địa phương kết quả THADS đạt thấp, về việc: Tây Ninh (22,53%), Tiền Giang (25,96%), Vĩnh Long (23,05%), Long An (26,52%), Hậu Giang (27,23%) (bình quân toàn quốc là 36,01%); về tiền: Phú Yên (0,85%), Hà Nam (1,99%), Hòa Bình (2,29%), Hải Dương (2,39%), Thái Bình (2,97%), (bình quân toàn quốc là 6,99%).
- Số việc và tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong chuyển kỳ sau còn rất lớn (380.034 việc tương ứng với 143.025 tỷ 894 triệu 661 nghìn đồng) và tăng so với cùng kỳ năm 2017 (tăng 3,03% về việc và tăng 7,33% về tiền). Hầu hết các địa phương không giảm số việc có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau. Một số địa phương lượng án chuyển kỳ sau tăng đột biến như: về việc: Bắc Kạn (368,29%), Điện Biên (315,25%), Lai Châu (266%), Yên Bái (176,02%), Cao Bằng (164,29%) (bình quân toàn quốc là 46,54%); về tiền: Phú Yên (842,63%), Lai Châu (728,98%), Lào Cai (593,88%), Quảng Nam (390,40%), Hải Dương (354,16%) (bình quân toàn quốc là 46,82%).
Nguyên nhân:
- Số việc và tiền thụ lý ngày càng nhiều và tiếp tục tăng so với năm trước (tăng 43.273 việc và trên 24.000 tỷ đồng), tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp trong khi biên chế không tăng.
- Một số địa phương còn có biểu hiện “đủng đỉnh”, “xả hơi” trong đầu năm công tác; công tác chỉ đạo điều hành còn thiếu sâu sát, quyết liệt.
- Công tác phối hợp tại một số địa phương còn chưa chặt chẽ; chưa chủ động, tích cực đề xuất tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS trong chỉ đạo, lãnh đạo công tác THADS, nhất là tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm; khiếu nại, tố cáo kéo dài.
* Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2018
- Các cơ quan, đơn vị trong Hệ thống tập trung phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức của từng đơn vị phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và tổ chức triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; chỉ đạo của Đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018; Kết luận của Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2018; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS và Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, hành chính năm 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2566/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).
- Trong công tác chỉ đạo điều hành, đề nghị các cơ quan trực thuộc Tổng cục và các Cục THADS địa phương tập trung nghiên cứu, rà soát và ban hành Kế hoạch công tác năm 2018 của đơn vị, hướng dẫn các Chi cục trực thuộc trên địa bàn ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch công tác năm. Đồng thời, khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra, trong đó bảo đảm 100% Cục, Chi cục thực hiện việc tự kiểm tra và Cục THADS kiểm tra toàn diện tối thiểu 2/3 số đơn vị trên địa bàn.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức của đơn vị, tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất theo đúng phương châm “Vui tươi, yên bình, an toàn và tiết kiệm”. Chú trọng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động đương sự tự nguyện thi hành án. Không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong thời gian 15 ngày trước và sau Tết. Công chức trong Hệ thống thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của Nhân dân. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc.
- Các nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2018:
+ Tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành (hiện còn 210.725 việc và 79.495 tỷ 876 triệu 188 nghìn đồng). Cục THADS các địa phương cần tập trung rà soát, phân loại, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có biện pháp đôn đốc, xử lý dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Trường hợp vụ việc kéo dài do lỗi chủ quan của Chấp hành viên thì cần phê bình hoặc có thể thay thế Chấp hành viên khác.
Tập trung kiểm tra, giám sát việc xác minh điều kiện thi hành án; bảo đảm phân loại án chính xác, kịp thời. Đăng tải đúng quy định 100% danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. Đôn đốc, xử lý nghiêm những trường hợp không xác minh, chậm xác minh và vi phạm các quy định về đăng tải thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
Các Cục, Chi cục  tập trung nâng cao hiệu quả công tác thi hành án trong các vụ việc liên quan đến các khoản thu cho ngân sách nhà nước và thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng. Chủ động nắm bắt thông tin về các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng đang được xét xử để có kế hoạch tổ chức thi hành chặt chẽ, khoa học, hợp lý.
Tập trung rà soát các đối tượng là người bị kết án phạt tiền thuộc diện miễn chấp hành hình phạt (hình phạt tiền) theo quy định tại Nghị quyết số 41/2017/QH14 về  triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Tổng cục. Phối hợp với cơ quan Công an thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Đối với việc thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, yêu cầu các địa phương có biện pháp kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Tổ xử lý nợ xấu. Tập trung nguồn lực, có kế hoạch chi tiết để giải quyết từng vụ việc cụ thể, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo thi hành án, Tổng cục THADS về những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.
+ Tập trung hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án hành chính. Tham mưu cho chính quyền địa phương có biện pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan nhà nước trên địa bàn trong việc chấp hành các bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật. Bảo đảm việc theo dõi thi hành án đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ việc hành chính có hiệu lực pháp luật. Thực hiện nghiêm túc việc kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp chậm thi hành án hoặc không chấp hành án hành chính theo quy định.
+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp, hạn chế hiện tượng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, gay gắt, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Vận hành hiệu quả “Đường dây nóng” để kịp thời tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Tập trung giải quyết và hạn chế phát sinh những việc THADS trọng điểm, phức tạp, kéo dài trên địa bàn.
+ Các cơ quan trực thuộc Tổng cục tiếp tục tập trung rà soát và tổ chức hội thảo đánh giá và đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật THADS (sửa đổi, bổ sung năm 2014). Tập trung nghiên cứu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án giải quyết việc THADS không có điều kiện thi hành đã tồn đọng trong nhiều năm; ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành quyết định của Tòa án giải quyết vụ việc phá sản theo Luật Phá sản năm 2015; Thông tư thay thế Thông tư số 08/2015/TT-BTP hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê THADS; Thông tư sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự
+ Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ công chức THADS. Có các biện pháp cụ thể xây dựng đội ngũ Chấp hành viên và công chức THADS liêm chính, có phẩm chất đạo đức, không làm sai lệch bản chất của vụ việc, không bị tác động bởi quyền lợi riêng tư, lợi ích nhóm. Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS.
Tập trung hoàn thành thủ tục tuyển dụng đối với 205 thí sinh trúng tuyển để phân bổ về các đơn vị trong Hệ thống. Hoàn thành kỳ thi nâng ngạch Chấp hành viên, Thẩm tra viên trong Hệ thống. Tiếp tục hoàn thành Quy hoạch công chức Lãnh đạo các địa phương bảo đảm khả thi, khoa học.
+ Các đơn vị dự toán trong Hệ thống rà soát khối lượng công việc và xây dựng dự toán ngân sách năm 2018 trình cấp có thẩm quyền xem xét, giao dự toán để bảo đảm hoạt động trong năm. Tập trung triển khai may sắm trang phục và phù hiệu cấp hiệu trong toàn Hệ thống. Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện làm việc và công cụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
+ Về công tác thi đua, khen thưởng; truyền thông báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin.
Tổ chức phát động, đăng ký thi đua và triển khai hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật và các cơ quan báo chí địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật THADS, qua đó nâng cao ý thức chấp hành các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về hoạt động THADS. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
Tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu và đưa vào sử dụng Phần mềm quản lý thi hành án dân sự trên địa bàn. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành phần mềm này. Tổng cục sớm ban hành quy trình, trách nhiệm của các cơ quan thi hành án, các Chấp hành viên trong vận hành phần mềm này.
VPTC