Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên cao cấp Khóa II năm 2018

12/06/2018
Sáng ngày 11/6/2018, Học viện Hành chính Quốc gia đã phối hợp với Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên cao cấp năm 2018. Đến dự Lễ khai giảng có Nhà giáo ưu tú, Tiến sỹ Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; tiến sĩ Đoàn Trung Kiên, Giám đốc Học viện Tư pháp; Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Mai Lương Khôi; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp Nguyễn Đỗ Kiên và một số đại biểu khác, cùng các học viên.

Báo cáo sơ bộ về lớp bồi dưỡng, đồng chí Trương Thế Côn, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp cho biết theo công văn của Tổng cục Thi hành án dân sự cử 38 người tham gia lớp bồi dưỡng đến từ 27 cơ quan trong Hệ thống Thi hành án dân sự, gồm nhiều đồng chí là Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự. Các công việc của lớp đã được chuẩn bị chu đáo về chương trình, tài liệu bồi dưỡng và giảng viên tham gia giảng dạy, cũng như địa điểm, công tác tổ chức, quản lý lớp học. Chương trình bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên cao cấp được xây dựng dựa trên cơ sở Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ ban hành. Bên cạnh kế thừa nội dung các kiến thức nâng cao, các kỹ năng của ngạch Chuyên viên cao cấp trong Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ ban hành, Chương trình bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên cao cấp đã khắc phục sự trùng lập về nội dung trong Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp, bổ sung các kiến thức của ngành Tư pháp, ngành Thi hành án dân sự và đặc biệt là các kỹ năng đặc thù của ngạch công chức Chấp hành viên cao cấp. Chương trình bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên cao cấp đã được xây dựng theo đúng quy định của pháp luật, được các chuyên gia, các Cục Thi hành án dân sự địa phương, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Nội vụ đánh giá thiết thực, bổ ích, đáp ứng như cầu công việc, góp phần nâng cao trình độ, năng lực, đặc biệt là kỹ năng chuyên ngành giúp cho người học có thể áp dụng ngay vào vị trí công việc đang đảm nhận.
Đặc biệt, Chương trình bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên cao cấp đã được Bộ Nội vụ thẩm định trước khi được Bộ Tư pháp ban hành, nên đảm bảo tính pháp lý theo đúng quy định của pháp luật. Chương trình bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên cao cấp bao gồm các chuyên đề kiến thức chung, kiến thức nâng cao tương ứng với ngạch Chuyên viên cao cấp và các chuyên đề kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đặc thù của ngạch Chấp hành viên cao cấp. Chương trình có tổng thời gian bồi dưỡng là 6 tuần (30 ngày làm việc), với tổng thời lượng là 240 tiết (30 ngày x 8 tiết/ngày). Các chuyên đề lý thuyết, thảo luận, thực hành trong chương trình chiếm 132 tiết; chuyên đề báo cáo chiếm 32 tiết; ôn tập, kiểm tra chiếm 16 tiết; đi thực tế và viết đề án cuối khóa chiếm 60 tiết. Chương trình gồm 17 chuyên để giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết đề án, được chia thành 3 phần: Phần I: Kiến thức nâng cao, bao gồm 8 chuyên đề giảng dạy những kiến thức của ngạch Chấp hành viên cao cấp đáp ứng đòi hỏi mới của quản lý hành chính nhà nước và cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Đồng thời, xen kẽ 04 chuyên đề báo cáo về những vấn đề mới, bức xúc đang đặt ra trong thực tiễn cần giải quyết phù hợp với đối tượng bồi dưỡng. Phần II: Những kỹ năng cần thiết của Chấp hành viên cao cấp bao gồm 09 chuyên để giảng dạy. Phần III: Đi thực tế và viết đề án.
Các học viên sẽ được bồi dưỡng chuyên đề về Phân tích chính sách công, Hành chính nhà nước Việt Nam trong xu thế phát triển, Quản lý tổ chức và nhân sự hành chính nhà nước trước những thách thức mới, Xây dựng và quản lý chiến lược trong khu vực công, Quản lý nhà nước về kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Quản lý nhà nước về dịch vụ công của ngành tư pháp, Định hướng đổi mới quản lý nhà nước đối với ngành tư pháp và thi hành án trong xu thế hội nhập và phát triển; báo cáo chuyên đề Cục diện kinh tế - chính trị thế giới và tác động đến Việt Nam, Cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay, Quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự, Quản lý nhà nước về tôn giáo và dân tộc, Kỹ năng ủy quyền, Kỹ năng tạo động lực làm việc, Kỹ năng xây dựng, quản lý dự án, đề án và kế hoạch trong thi hành dân sự, Hướng dẫn viết đề án, Kỹ năng quản lý xung đột trong thi hành án dân sự, Kỹ năng quản lý sự thay đổi, Kỹ năng xây dựng, hoàn thiện và theo dõi thi hành pháp luật trong thi hành án dân sự, Kỹ năng phối hợp và huy động sự ủng hộ trong thi hành án dân sự, Kỹ năng tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ trong thi hành án dân sự, Kỹ năng thi hành các vụ việc đặc biệt phức tạp.
Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Nhà giáo ưu tú, Tiến sỹ Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá việc tham gia bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, công chức. Nhiệm vụ chính trị của lớp bồi dưỡng này hướng đến là bồi dưỡng tiêu chuẩn để học viên trở thành Chấp hành viên cao cấp, giúp cho học viên nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm chất lượng cao. Mục tiêu của lớp chủ yếu là cập nhật và nâng cao chứ không đơn giản chỉ là trang bị kiến thức, vì thế đòi hỏi giảng viên, học viên tích cực trao đổi, thảo luận, sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong quá trình bồi dưỡng.
Phát biểu chỉ đạo đối với các học viên, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Mai Lương Khôi yêu cầu các học viên phải chú trọng học tập, tích cực chủ động tham gia trao đổi, thảo luận, nêu ra những kinh nghiệm hay từ thực tiễn công tác; kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế nghiêm túc, không để xảy ra bất kỳ sai sót, vi phạm; bảo đảm thời gian, chương trình, hướng đến mục tiêu hàng đầu sau khi được bồi dưỡng kiến thức nâng lên về nhiều mặt, có thể áp dụng ngay sau khi kết thúc khóa học. Tuy nhiên, các học viên, nhất là các đồng chí Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị phải lưu ý đến việc chỉ đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị mình, đặc biệt là các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2018, không để gián đoạn công việc của cơ quan.
Học viên Lê Anh Tuấn đại diện phát biểu với ý thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của lớp bồi dưỡng này, nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy, Quy chế của Nhà trường, của lớp học; đề cao trách nhiệm, tranh thủ thời gian, tích cực học tập, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tư duy, gắn lý luận với thực tiễn để trao đổi, thảo luận, làm bài kiểm tra, đi thực tế, viết đề án đạt kết quả cao nhất; đoàn kết, gắn bó giữa học viên, giáo viên và cán bộ, tạo không khí phấn khởi trong học tập. Khắc phục khó khăn, chủ động thu xếp công việc của gia đình, cơ quan để tham gia khoá học bảo đảm thời gian, nghiên cứu học tập đủ nội dung chương trình theo quy định. Kết thúc khóa học trở về cơ quan vận dụng linh hoạt, có hiệu quả những kiến thức, kỹ năng được học vào quá trình tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có chất lượng hiệu quả nhiệm vụ trên cương vị công tác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đặc biệt là khi được bổ nhiệm Chấp hành viên cao cấp.
Anh Tuấn