Tuyên bố Thượng Hải về thi hành án dân sự

13/02/2019

Hội nghị thế giới về thi hành án dân sự
Ngày 22/01/2019, tại thành phố Thượng Hải, Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị thế giới về thi hành án dân sự (WEC). 300 đại biểu cấp cao đến từ 30 quốc gia và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực thi hành án dân sự đã tham dự sự kiện quan trọng này như Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Indonesia, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào, Chánh tòa công lý tối cao Panama, Chánh án tòa tối cao Sri Lanka, Chánh án tòa tối cao Samoa, Bộ trưởng Tư pháp Campuchia, Chủ tịch liên bang thừa phát lại Nga…
Dưới sự chủ trì của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Chu Quang, Hội nghị đã tập trung vào 06 chủ đề lớn của công tác thi hành án dân sự với sự tham gia phát biểu, thảo luận của 40 đại biểu, bao gồm:    
Chủ đề 1: Những sự phát triển của công nghệ thông tin và sự áp dụng của nó trong công các thi hành án dân sự với sự phát biểu của đại biểu các quốc gia và tổ chức quốc tế như Trung Quốc, Algeria, Bỉ, Mozambique, UIHJ…
Chủ đề 2: Những sự phát triển gần đây và những xu hướng điều tra và truy tìm tài sản trong thi hành án dân sự với sự phát biểu của Trung Quốc, Samoa...
Chủ đề 3: Những sự phát triển gần đây và những xu hướng của đấu giá tài sản kê biên, với sự phát biểu của Trung Quốc, UIHJ, Fiji, Madagascar, Pakistan, Panama, Viet Nam...
Chủ đề 4: Sự tương hỗ giữa thi hành án dân sự và hệ thống biện pháp xử lý bổ sung với phát biểu của Trung Quốc, Kazakhstan, Lào, Hà Lan, UIHJ…
Chủ đề 5: Những sự phát triển gần đây và những xu hướng phát triển của cơ quan thi hành án dân sự và cơ chế thi hành án dân sự với phát biểu của Trung Quốc, Pháp, Indonesia, Mông Cổ, Singapore...
Chủ đề 6: Những xu hướng phát triển gần đây và những xu hướng lập pháp về thi hành án dân sự với phát biểu của Trung Quốc, Cambodia, Croatia, Guinea-Bissau, Lào, Malaysia, Pupua New Guinea, Nga, Slovak, Sri Lanka Thailand, UIHJ, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai len…
Kết thúc hội nghị, sau lời phát biểu của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Chu Quang, ông Dmitrii Aristov Chủ tịch liên bang thừa phát lại Nga thông báo về việc tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ 10 về thi hành án dân sự tại Moscow từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 02 tháng 8 năm 2019 và mời tất cả các đại biểu tham dự.
Tuyên bố Thượng Hải về thi hành án dân sự
Kết thúc chương trình, Hội nghị đã ra tuyên bố Thượng Hải bày tỏ những nhận thức chung về vai trò của hoạt động thi hành án dân sự và những định hướng lớn của hoạt động này trong thời gian tới. Cụ thể: 
Một là, một cơ chế thi hành dân sự thông suốt trong các thiết chế pháp lý hiệu quả có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án, duy trì quyền tư pháp và thúc đẩy sự phát triển của xã hội trên cơ sở thiện chí. Các cơ quan thi hành án dân sự cần quyết tâm, nỗ lực thực hiện các cải cách mạnh mẽ trong hoạt động thi hành án dân sự.
Hai là, các cơ quan thi hành án dân sự cần ưu tiên và thích nghi với quá trình hiện đại hóa. Các cơ quan này cần tích cực phản hồi những điều kiện mới, liên tục cải cách và đổi mới để đảm nhận những nhiệm vụ mới và cải thiện mức độ hiện đại hóa trong hoạt động của mình.
Ba là, các cơ quan thi hành án dân sự cần có các biện pháp chủ động và hiệu quả để tiếp tục tăng cường sự công khai và minh bạch trong hoạt động thi hành án, liên tục cải thiện hiệu quả thi hành án, tránh sự chậm trễ, quy định cụ thể quy trình, bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của các bên và củng cố sự tín nhiệm tư pháp.
Bốn là, các cơ quan thi hành án dân sự, thông qua các hoạt động của mình, cần cam kết thực hiện tốt hơn việc bảo vệ các quyền tài sản, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và sự thịnh vượng của nền kinh tế.
Năm là, các quan thi hành án dân sự cần luôn gắn chặt vào triết lý về thi hành án công bằng, hợp lý và thi hành án dựa trên thiện chí, thực hiện quyền thi hành án của mình một cách thận trọng, cân bằng giữa quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án và người phải thi hành án và ngăn chặn hiệu quả việc làm dụng quyền lực thi hành án.
Sáu là, các cơ quan thi hành án dân sự, trong khi tôn trọng quyền cá nhân của các bên và an ninh thông tin, cần tích cực tạo điều kiện để áp dụng các công nghệ thông tin phù hợp trong hoạt động thi hành án, cải thiện hiệu quả truy tìm tài sản, kiểm soát, định giá và đấu giá tài sản, giảm một cách hiệu quả các chi phí trong quá trình hiện thực hóa quyền của người phải thi hành án.
Bảy là, các cơ quan thi hành án cần tăng cường đào tạo nghiệp vụ, bảo đảm phúc lợi và an toàn cho cán bộ thi hành án, thực hiện việc trao đổi và giao lưu, qua đó nâng cao chất lượng nghiệp vụ và an ninh cho đội ngũ nhân sự làm công tác thi hành án.
Tám là, các cơ quan thi hành án cần thực hiện các nghiên cứu về các nguyên tắc thi hành án, cải tiến hệ thống thi hành án và tìm hiểu các quy tắc thi hành án được sử dụng rộng rãi và bảo đảm hoạt động theo quy định của quyền lực thi hành án.
Cuối cùng, trên cơ sở những kết quả đạt được của hội nghị này, các đại biểu cần chủ động xem xét, thông qua các kênh hợp lý, thiết lập một mạng lưới thư ký, để làm sâu sắc hơn sự trao đổi và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này cũng như làm mạnh mẽ hơn việc chia sẻ cho nhau những những kinh nghiệm, thực tiễn, kết quả tốt nhất.
Nguyễn Xuân Tùng
Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp