Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin

20/01/2021

Triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xuất bản, in ấn và phát hành các ấn phẩm tuyên tuyền trực quan bao gồm:

- Tờ rơi tuyên truyền về an toàn thông tin

- Tờ gấp tuyên truyền về an toàn thông tin

- Áp phích tuyên truyền về an toàn thông tin
 


Hưởng ứng hoạt động này, Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự xin giới thiệu các ấn phẩm tuyên truyền này tới toàn thể người sử dụng. Hy vọng các sản phẩm này sẽ góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin của công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống Thi hành án dân sự./.
 
File đính kèm