Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2022

18/04/2022
Để đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Hệ thống thi hành án dân sự; những tồn tại, hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022, ngày 07/4/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 06 tháng đầu năm 2022 (Quyết định số 575/QĐ-BTP ngày 07/4/2022), Hội nghị dự kiến được tổ chức vào ngày 19/4/2022.

06 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát và diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, nhất là địa bàn Hà Nội, Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án dân sự đã tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 06 tháng đầu năm 2022 lần này cũng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đa phương tiện tại điểm cầu Trung ương và 63 điểm cầu tại địa phương. Điểm cầu Trung ương tại Trụ sở Bộ Tư pháp, dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Đại diện các ban Đảng và một số cơ quan truyền thông, báo chí.
Bộ Tư pháp cũng đã chỉ đạo điểm cầu tại 63 Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự Hội nghị bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và của địa phương với thành phần tham dự Hội nghị bao gồm: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục thi hành án dân sự trên địa bàn.
Tại Hội nghị, Bộ Tư pháp dự kiến thảo luận về dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2022 và phân tích, đánh giá, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đề ra giải pháp phù hợp để các cơ quan Thi hành án dân sự kịp thời khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã được giao.
Hội nghị cũng sẽ trao đổi, thảo luận về các nội dung công tác chuyên sâu liên quan đến các lĩnh vực như: Kết quả phân loại án, giải pháp khắc phục hạn chế đối với công tác này; tình hình, kết quả thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng 06 tháng đầu năm 2022, tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục; tình hình công tác tổ chức cán bộ 06 tháng đầu năm 2022 của Hệ thống Thi hành án dân sự; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra, tự kiểm tra 06 tháng đầu năm 2022; kết quả triển khai các dự án đầu tư công trong năm 2022 trong Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự.
VĂN PHÒNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ