Công nghệ thông tin và thực thi pháp luật ở Estonia - Những thách thức và trở ngại

16/11/2017
Trong bài phát biểu tại Hội nghị quốc tế với chủ đề "Công nghệ thông tin trong lĩnh vực thực thi" (Information technology in the sphere of enforcement) ngày 20-23 tháng 9 năm 2017 tại Khách sạn Pushkarskaya sloboda, thị trấn Suzdal, vùng Vladimir, Liên bang Nga, ông Janek Pool - Chủ tịch Hội đồng Thừa phát lại Estonia cho biết công nghệ thông tin và thực thi pháp luật có những thách thức và trở ngại.


Quản hành chính công hiện đại đang ngày càng có nhiều mạng lưới ở trong nước cũng như quốc tế. Áp lực của xã hội để tăng hiệu quả của khu vực công đang phát triển liên tục mạnh mẽ hơn. Mọi người muốn các giải pháp cấp cao và cấp bách của khu vực công có thể giải quyết các vấn đề của họ. Sự sắp xếp cuộc sống cũng có phạm vi rộng hơn sẽ nhanh hơn đáng kể so với thời gian trước đây và người ta dễ hiểu rằng mọi người không có thời gian chờ đợi lâu để gặp các quan chức hoặc chạy giữa các văn phòng khác nhau để sắp xếp tài liệu của mình hoặc giải quyết bất cứ câu hỏi nào khác. Giả định rằng khu vực công cộng hoạt động theo nguyên tắc của một cửa hàng hoặc phải có khả năng thu thập tất cả dữ liệu và ủy quyền từ bên trong hệ thống. Do đó điều này là cần thiết để đi cùng với sự phát triển mới nhất. Estonia đã chính thức công nhận một trong những ngôi sao tốt đẹp nhất của lĩnh vực công nghệ mới - công nghệ blockchain - và đang tích hợp nó vào hệ thống thông tin hoàn toàn như một phần mềm cơ bản. Bảo vệ an ninh của hệ thống được coi là một giá trị tuyệt vời của công nghệ. Giải pháp này cho phép kiểm soát khối lượng dữ liệu lớn thường xuyên và nhanh chóng. Có thể kiểm soát hàng trăm ngàn mục đồng thời và để đảm bảo rằng không có bất kỳ thay đổi độc hại nào.
Tiền Crypto - bitcoins – cũng có liên quan đến blockchain quá. Đây là một đổi mới công nghệ mở ra một trang hoàn toàn mới trong thế giới tài chính. Đối với các quan án viên, đó là một câu hỏi phải được giải quyết, làm thế nào để nắm bắt tiền crypto và làm thế nào để đáp ứng các yêu cầu thực tế trên cơ sở tiền ảo?
Ngoài ra, thủ tục cưỡng chế không chỉ đơn thuần là một thể chế độc lập đã có từ lâu, mà còn liên quan đến một số lĩnh vực công và tư nhân. Vì vậy, sự phát triển của công nghệ thông tin trong lĩnh vực tố tụng cũng liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của ngành công nghệ thông tin trong các lĩnh vực liên quan. Ví dụ ở Estonia, có sự hợp tác với tất cả các ngân hàng thông qua việc phát triển hệ thống đóng băng tài sản tài khoản ngân hàng của người mắc nợ. Liên quan đến việc nâng cấp lớp trao đổi dữ liệu quốc gia X-road, cần xây dựng hệ thống thông tin về thủ tục thi hành. Những thay đổi trong quản lý các tuyên bố của nhà nước gợi lên những thay đổi trong hệ thống thông tin về thủ tục cưỡng chế. Tại Estonia, đã có một trường hợp trong thực tế, nơi người khai thác phải khai thác các thiết bị khai thác mỏ bitcoins trong quá trình bảo vệ hành động. Danh sách này có thể được tiếp tục lâu hơn. Sự gia tăng tính liên tục giữa các cơ sở dữ liệu càng làm tăng ảnh hưởng của các mạch kết nối - hệ thống thông tin không hoạt động như các đơn vị tự trị. Câu hỏi đặt ra ở đây không chỉ liên quan đến các giải pháp công nghệ thông tin, mà còn cho các hệ thống tài chính. Bằng cách tài trợ cho hệ thống thông tin, khả năng tài chính của tất cả các bên phải được đảm bảo.
Ở Estonia, tất cả các Thừa phát lại đều có nghề nghiệp trong lĩnh vực luật công gọi là các thành viên của nghề tự do, bắt đầu từ năm 2001. Đã có những hạn chế nghiêm ngặt đối với các hoạt động và thù lao của các Thừa phát lại theo luật và cho mọi hoạt động đã được thiết lập một mức thuế suất tùy thuộc về loại và quy mô của khiếu nại. Mô hình tài chính của các Thừa phát lại không phải là định hướng để phát triển các giải pháp công nghệ thông tin. Tại Estonia, có một vấn đề mà các cơ quan hộ trợ không thể theo kịp các sáng kiến ​​quốc gia bằng cách phát triển các hệ thống thông tin - ví dụ như áp dụng trợ cấp bảo dưỡng, hạn chế quyền của người phải chi bảo trì, thay đổi nguồn dữ liệu kèm theo cải cách khả năng làm việc, vv Một cuộc thảo luận liên tục về quy mô của các khoản cướp và quyết định chính trị bất ngờ về sửa đổi lệ phí không cho phép xem xét cơ sở tài nguyên ổn định cho sự phát triển của hệ thống công nghệ thông tin.
Thiếu cơ sở tài nguyên ổn định trong quá trình thực thi pháp luật sẽ cản trở không thể tránh khỏi cũng như năng lực công nghệ thông tin của toàn bộ khu vực công. Một số cơ quan quốc gia như Công an và Cục thuế xây dựng hệ thống thông tin của họ bằng các nguồn ngân sách cũng như trao đổi dữ liệu với các cơ quan tài chính, nhưng thiếu các nguồn lực phát triển liên quan ở phía bên ủy viên không cho phép các cơ quan có thẩm quyền quốc gia thực thi các hệ thống thông tin của họ được dự kiến khối lượng một trong những nhu cầu và liên tục không hài lòng. Trong khi nói về các kết nối của tố tụng thực thi và công nghệ thông tin, một trong những vấn đề chính phát sinh là thiếu nguồn lực, hoặc, chính xác hơn - chỉ tập trung vào các khía cạnh đơn lẻ.
Trong xã hội, có một thái độ cho rằng lệ phí của các cơ quan tư pháp rất cao và các cơ quan hộ trợ sống rất phong phú. Khi số phiếu của người mắc nợ có vai trò lớn trong cuộc bầu cử, Quốc hội ban hành các đạo luật mới bằng cách làm giảm lệ phí của cơ quan tư pháp, hoặc các nhiệm vụ mới được giao cho các cơ quan giúp việc mà không có bảo hiểm tài chính.
Vì các Thừa phát lại hoạt động dưới hình thức một nghề nghiệp tự do và không được tài trợ từ ngân sách nhà nước, khi đó tác động thấp hoặc mất tích đối với ngân sách nhà nước được thể hiện trong phân tích tác động của các sửa đổi. Bằng cách này, thông qua dự thảo luật của Quốc hội được đảm bảo. Phát triển công nghệ thông tin là rất tốn kém, nhưng số lượng các cơ quan giúp việc rất nhỏ. Do đó vẫn có thể có một ấn tượng sai lầm rằng sự phát triển trong lĩnh vực thực thi cưỡng chế không có hiệu quả về chi phí và sẽ rất khó khăn cho các cơ quan giúp việc thu được nguồn lực công. Đồng thời, nếu không có sự phát triển thì không thể tiến hành tố tụng thi hành hiệu quả.
Để đạt được các mục tiêu của quá trình tố tụng, đảm bảo tính chính xác và kịp thời của dữ liệu trong các đăng ký là rất quan trọng. Có các cơ quan đăng ký, số liệu trong đó có các cơ quan đăng ký và thông tin khác, các dữ liệu có ý nghĩa pháp lý. Ví dụ, ở Estonia có dữ liệu về đăng ký giao thông chỉ có một ý nghĩa thông tin khiến cho việc thiết lập chủ sở hữu thực tế của một chiếc xe tại một thời điểm nhất định trở nên khó khăn. Đối với trao đổi dữ liệu điện tử, ở Estonia đã được phát triển một lớp trao đổi dữ liệu an toàn X-road. Lưu lượng dữ liệu được thực hiện trên cơ sở chuẩn làm cho dữ liệu có sẵn.
Là một vấn đề mới, ở Estonia đã xuất hiện nghĩa vụ của các cơ quan trợ giúp để biện minh cho dữ liệu các đối tượng lý do để tìm kiếm dữ liệu của họ. Câu hỏi này ban đầu chỉ được đưa ra đối với số liệu đăng ký dân số, nơi mọi người có thể kiểm tra cơ quan nào và khi nào tìm kiếm dữ liệu liên quan đến nơi cư trú của họ và dữ liệu của những người có liên quan đến họ. Nhà nước đang có kế hoạch mở rộng dịch vụ liên quan cũng như các sổ đăng ký khác. Điều này đã ảnh hưởng xấu đến các cơ quan tư pháp cho tới bây giờ vẫn có hiệu lực về bí mật thực thi - dữ liệu về các thủ tục cưỡng chế được tiến hành chỉ được tiết lộ cho các bên tham gia tố tụng nhưng không cho những người không có thẩm quyền. Cán bộ tư pháp có nghĩa vụ áp dụng tất cả các biện pháp để thực hiện yêu cầu bồi thường, vì vậy họ phải có tất cả các dữ liệu liên quan đến con nợ và tài sản của mình mà không cần phải có thêm thông tin. Dịch vụ mới này đồng thời mang theo một số khiếu nại và yêu cầu giải thích trong đó các đối tượng dữ liệu yêu cầu sự chứng minh cho việc tìm kiếm dữ liệu của họ. Do đó, cần xác định mối quan hệ giữa nhu cầu của thủ tục thực thi và quyền của đối tượng dữ liệu bằng cách xác định mức độ xử lý dữ liệu.
Bằng cách phát triển các chương trình công nghệ thông tin, cần lưu ý rằng điều này sẽ đảm bảo sự linh hoạt cho các cơ quan tư pháp trong các hoạt động theo thủ tục (ví dụ: những điều này không được bao gồm những hạn chế về thủ tục mà sẽ không bắt nguồn từ luật pháp). Công nghệ thông tin phải cho phép xây dựng các quy trình làm việc tùy thuộc vào sắp xếp công việc của văn phòng của tư vấn viên. Đây là những điểm cần phải được xem xét như các cơ quan tư pháp hành động độc lập và trên trách nhiệm của mình. So với hệ thống thông tin của các cơ quan trung ương quốc gia, tính đa dạng như vậy sẽ làm cho cấu trúc, phát triển và duy trì hệ thống thông tin phức tạp hơn và tốn kém. Có chắc chắn sẽ xuất hiện xu hướng tập trung, cân bằng các hoạt động thủ tục và sắp xếp công việc. Nhưng theo cách này đã từng lệch lạc hơn so với các nguyên tắc cơ bản - được tiến hành độc lập bởi các thủ tục của cơ quan giải quyết vụ án. Ở đây chúng ta lại tiếp xúc với các vấn đề hiệu quả và nền kinh tế theo thủ tục.
Tại Estonia, hoạt động tố tụng quan trọng nhất trong quá trình tố tụng là việc đưa ra thông báo về việc thi hành. Thông báo thực thi cũng có thể được chuyển giao bằng điện tử - thông qua môi trường đặc biệt hoặc trực tiếp tới địa chỉ e-mail. Trong trường hợp giao hàng bằng điện tử, sẽ có câu hỏi làm thế nào để xác định rằng tài liệu đã được nhận bởi người tuyên bố là chính người này? Nếu trong trường hợp giao hàng thực tế, người bảo lãnh phải xác định danh tính của người nhận tài liệu, sau đó bằng chuyển phát bằng điện tử, trách nhiệm lớn hơn nằm ở người nhận. Người nhận phải đảm bảo rằng dữ liệu liên lạc của họ là chính xác, không có gián đoạn trong truyền thông điện tử, hộp thư điện tử không đầy đủ, thẻ ID và mật khẩu không được sử dụng bởi người khác, vv Nếu điều này không được thực hiện , thì việc phân phối điện tử của một tài liệu bị loại trừ. Nhưng ở đây cũng nêu ra một câu hỏi liệu các giải pháp dựa trên công nghệ thông tin trong các quy trình làm việc có đơn giản hóa việc trốn tránh khỏi các thủ tục cưỡng chế của những người nợ không phải là công nghệ thông tin? Hoặc, nó được thay đổi nhiều hơn cho các giải pháp công nghệ thông tin trong các hoạt động thủ tục, dễ dàng hơn là tránh né các thủ tục cưỡng chế cho những người không có sẵn sàng (không mong muốn cụ thể) cho truyền thông điện tử (không giữ ID, e-mailbox, không sống ở nơi đăng ký, không sử dụng tài khoản ngân hàng).
Trước đây, đã giải quyết những vấn đề mà công nghệ thông tin đang đặt ra các yêu cầu đối với thủ tục cưỡng chế và đối với các quan án viên làm nghề tự do. Từ khía cạnh khác, cũng có những ví dụ ngược lại, những khả năng mà công nghệ thông tin cung cấp không được sử dụng đầy đủ.
Phòng Tài chánh và Ủy viên của Estonia về Phá sản đã giới thiệu môi trường bán đấu giá cho các cuộc bán đấu giá điện tử của các cơ quan tài chánh và ủy thác trong việc phá sản kể từ năm 2013. Điều này đã giúp mở rộng vòng tham gia đấu giá, đơn giản hóa việc tiến hành đấu giá và giảm khả năng kết thúc các hiệp định không công bằng. Mỗi năm, có hơn 8.000 cuộc đấu giá được tổ chức trong môi trường này, và trung bình mỗi cuộc đấu giá lần thứ sáu kết thúc bằng việc bán (trong một nửa trường hợp giá bán cao hơn giá ban đầu, mức tăng trung bình của giá khoảng 25% . Các quảng cáo được xuất bản trong môi trường đấu giá đã được xem xét hơn 10 nghìn lần mỗi ngày trong bối cảnh ở Estonia là một quy mô đáng kể.
Đồng thời, cũng lấy làm ngạc nhiên khi các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chuyển giao tài sản của họ liên tục bằng cách tiến hành đấu giá miệng và bằng văn bản. Rất vui mừng nhận ra rằng Chính phủ Cộng hoà Estonia cho rằng điều quan trọng là tăng hiệu quả của chính quyền quốc gia và do đó dự kiến ​​kết thúc các hoạt động sao chép lẫn nhau và không cần thiết nữa nữa để cung cấp các dịch vụ công. Trong bối cảnh này, chúng ta thấy vai trò ngày càng tăng của các cơ quan tư pháp như là người bán tài sản quốc gia và thành phố phải chuyển. Đây là một nơi mà hệ thống thông tin được phát triển bởi các cơ quan tư pháp có thể mang lại nhiều tiện ích xã hội hơn là tiến hành đơn thuần chỉ đơn thuần thực thi.
Tóm lại, đường đi của công nghệ thông tin ngày càng tăng trong quá trình thực thi. Công nghệ thông tin chắc chắn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của các thủ tục thi hành, nhưng điều này đi cùng với nhu cầu rất lớn về nguồn lực để duy trì và phát triển hệ thống thông tin một cách có hệ thống. Các căn cứ để trả thù lao cho các cơ quan giải quyết tranh chấp phải xem xét việc này[1].
Lê Anh Tuấn, Tổng cục Thi hành án dân sự (giới thiệu)
 
 
 
 
 

[1] “Information Technology and Enforcement Proceedings – Challenges and Obstacles”
Janek Pool
Chairman of the Bailiffs Assembly
Ladies and Gentlemen!
Contemporary public administration is going ever more networking – domestically as well as internationally. Pressure of society to increase effectiveness of public sector is growing successively stronger. People want from public sector possibly high-standard and urgent solutions to their problems. Life arrangements have also in wider scope become significantly quicker in comparison with previous times and understandably people do not have any more time to wait in long queues in order to meet officials or to run between different offices for arranging one’s documents or solving any other questions. It is assumed that public sector works by the principle of one stop shop or must be able to acquire all data and authorizations from within the system.
Hence it is necessary to go along with the latest developments. Estonia has officially recognized one of the most auspicious stars of the new technology area – blockchain technology – and is about to integrate it into its information systems outright as a basic software. Safeguarding security of the systems is considered as a great value of the technology. This solution enables to control big data volumes regularly and quickly. It is possible to control hundreds of thousands of entries simultaneously and to make sure that there have not been made any malicious changes.
Crypto money – bitcoins – are related to blockchain too. This is a technological innovation that opens a totally new page in the finance world. For the bailiffs, it is a question to be solved, how to seize crypto money and how to satisfy real claims on the base of virtual money?
Also, enforcement proceedings have not been merely a standalone institution already for a long time, but related closely to several public and private subject fields. So are IT developments on the field of enforcement proceedings also closely linked to developments of IT sector of associated fields. In Estonia, for example, there is cooperation with all banks by developing of the system of freezing of the bank account assets of debtors. In connection with upgrading of the national data exchange layer of X-road, also information systems of the enforcement proceedings must be developed. Changes in administration of state claims elicit changes in information system of enforcement proceedings. In Estonia, there has already been a case in practice where the bailiff had to seize devices for mining bitcoins in course of securing an action. This list could be continued much longer. Ever increasing coherence between the databases increases also the effect of interconnected vessels – information systems do not function as autonomous units. The question is here not only related to information technology solutions, but also to financing systems. By financing of the information systems, financing capacities of all parties must be secured.
In Estonia, all bailiffs hold the occupation in public law in their name as members of liberal profession, starting from 2001. There have been set strict restrictions to activities and remuneration of bailiffs by law and to every operation there has been established a tariff rate depending on the type and size of the claim. Financing model of private bailiffs is not oriented to development of IT solutions. In Estonia, there is a problem that bailiffs are not able to keep abreast of national initiatives by development of information systems – in latest times, for example, application of maintenance allowance, restriction of rights of debtors of maintenance allowance, changes in data sources accompanying work ability reform, etc. A continuous discussion about the size of the fees of bailiffs and unexpected political decisions on amending fee rates do not enable to envisage stable resource basis for development of the IT systems.
Lack of the stable resource basis in enforcement proceedings is going to hinder inevitably also information technological capacity of the public sector as a whole. Several national authorities like the Police and Tax Board develop their information systems by means of budgetary resources apace also for data exchange with bailiffs, but lack of relevant development resources on the side of bailiffs does not enable the national authorities to enforce their information systems in envisaged volume either and the needs are continuously unsatisfied. While speaking about connections of enforcement proceedings and information technology, one of the main arising problems is lack of resources, or, to be more exact – its concentration on single aspects only.
In the society, there is spreading an attitude that fees of bailiffs are very high and that bailiffs live very rich. As the votes of debtors have a big role in elections, the Parliament enacts new laws by means of which the fees of bailiffs are decreased, or new tasks are assigned to bailiffs without financial coverage.
As the bailiffs operate in form of a liberal profession and they are not financed from the state budget, then low or missing influence on state budget is stated in the impact analysis of amendments. This way passage of draft legislation by Parliament is secured. IT developments are expensive, but number of bailiffs is small. Hence there may remain a false impression that developments in field of enforcement proceedings are not cost-effective and it will be more difficult for the bailiffs to acquire public resource to these. Simultaneously, without the developments it is not possible to conduct enforcement proceedings effectively.
For achieving objectives of enforcement proceedings, securing of accuracy and timeliness of data in registries is of critical importance. There are registries, data of which are purely informative and other registries, data of which have legal meaning. For example, in Estonia have data of the traffic register only an informative meaning that makes it problematical to establish the actual owner of a vehicle at a certain moment. For electronic data exchange, in Estonia have been developed a secure data exchange layer X-road. Data traffic conducted on standard basis makes the data promptly available.
 As a new issue, in Estonia there has emerged the obligation of bailiffs to justify to data subjects the reasons for looking up their data. This question has been initially raised only in respect of the population register data where people are able to check which authorities and when have looked up the data related to their place of residence and data of the persons related to them. The state is planning to widen the relevant service also to other registers. This has adversely affected the bailiffs as until now the principle of enforcement secrecy has been in force – data about enforcement proceedings being conducted are disclosed to the parties of proceedings only, but not to unauthorized persons. The bailiffs are obliged to apply all measures for enforcement of a claim, hence they must get all data related to the debtor and his/her property without justifying the need for data additionally. This new service has simultaneously brought along a number of complaints and requests for explanation where the data subjects require justification for looking up their data. Thus, it is necessary to specify relation between the needs of enforcement proceedings and rights of data subjects by determination of the extent of data processing.
By developing of IT programs, it must be kept in mind that these would secure flexibility for the bailiffs in procedural activities (e.g. these must not include procedural restrictions that would not proceed from law). Information technology must enable to elaborate work processes depending on work arrangements of the bailiff’s office. These are the points that must be considered as the bailiffs act independently and on their own responsibility. In comparison with information systems of national central authorities, such a variability will make the structure, development and maintenance of the information systems materially more complicated and costly. There will inevitably emerge the tendency towards centralization, equalization of procedural activities and work arrangements. But herewith it is ever more deviated from basic principles – independently conducted by the bailiffs’ proceedings. Here we encounter again the issues of efficiency and procedural economy.
In Estonia, the most important procedural activity in enforcement proceedings is the delivery of an enforcement notification. The enforcement notification can also be delivered electronically – either via special environment or also directly to the e-mail address. In case of electronical delivery, there will emerge the question how to establish that the document has been received by the person who claims to be this very person? If in case of physical delivery, the bailiff must ascertain identity of the person who receives the document, then by electronical delivery, bigger responsibility lies on addressee. The addressee must ensure that his/her contact data are correct, there are no interruptions in electronical communication, that the e-mail box is not full, the ID card and passwords are not used by other persons, etc. If this is not done, then electronical delivery of a document is excluded. But here raises also a question whether the IT based solutions in work processes simplify evasion from enforcement proceedings of those debtors who are far from information technology? Or, the more it is changed over to IT solutions in procedural activities, the easier it is to evade from enforcement proceedings for the persons who have no readiness (neither specific wish) for electronical communication (do not hold ID cards, e-mailbox, do not live in registered place of residence, do not use any bank account).
Previously I have handled the aspects where the information technology is setting requirements to enforcement proceedings and to bailiffs engaged in a liberal profession. From another side, there exist also opposite examples where possibilities offered by the information technology are not used sufficiently.
The Estonian Chamber of Bailiffs and Trustees in Bankruptcy introduced the auction environment for electronic auctions of bailiffs and trustees in bankruptcy since 2013. This has helped to extend the round of participants in auctions, has simplified to conduct auctions, and has decreased the possibility of concluding unfair agreements. There are organized more than 8,000 auctions in this environment annually, and on average every sixth auction ends with a sale (in half of these cases the sale price is higher than the initial price, the average growth of price is ca. 25 per cent). The advertisements published in auction environment have been looked for more than 10 thousand times per day that in Estonian context is a significant size.
Simultaneously, we have looked in astonishment how the national authorities and local governments transfer their property continually by proceeding oral and written auctions. It is pleasure to recognize that the Government of the Republic of Estonia considers it very important to increase efficiency of the national administration and thereby it is planned to end the activities that duplicate each other and are not further necessary for providing public services. In this context, we see an increasing role of bailiffs as performers of sale of national and municipal property subject to transfer. This is one place where the information system developed by the bailiffs could offer wider social amenity than conducting merely enforcement proceedings.
In conclusion, the trail of information technology is ever more growing in the enforcement proceedings. Information technology will surely contribute to increase the efficiency of enforcement proceedings, but this is accompanied by a great need of resources for maintenance and systematic development of information systems. Also bases for remuneration of bailiffs must consider this.