Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin - Tổng cục THADS tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021

Chiều ngày 01/02/2021, Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin (Trung tâm), Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS và đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS dự và chỉ đạo hội nghị.

Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021

Sáng ngày 02/02/2021, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS cùng toàn thể Lãnh đạo, công chức Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức cán bộ trong Hệ thống THADS

Sáng nay (04/02/2021), Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức cán bộ trong Hệ thống THADS. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái đồng chủ trì Hội nghị.

Bộ Tư pháp bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

Sáng nay (05/02/2021), tại Hội nghị giao ban trực tuyến Lãnh đạo Bộ, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ đối với 02 đồng chí.

Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Nghiệp vụ 3 tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm và Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự; được sự nhất trí của Lãnh đạo Tổng cục, sáng ngày 02/02/2021, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Nghiệp vụ 3 Tổng cục Thi hành án dân sự đồng tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, cùng toàn thể lãnh đạo, công chức Vụ Nghiệp vụ 2 và Vụ Nghiệp vụ 3.

Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự

Chiều ngày 20/01/2021, Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS cùng toàn thể Lãnh đạo, công chức Vụ Tổ chức cán bộ.

Tổng cục Thi hành án dân sự gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021

Chiều ngày 25/01/2021, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật với các cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. 

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021 và Hội nghị cán bộ, công chức Tổng cục năm 2020

Chiều ngày 13/01/2021 tại Hà Nội, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021 và Hội nghị cán bộ, công chức Tổng cục năm 2020. Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái, các Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Văn Lực đồng chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục.

Tổng cục THADS tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS và phá sản doanh nghiệp

Thực hiện Quyết định số 3179/QĐ-BTP ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020, ngày 25/12/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự và phá sản doanh nghiệp theo hình thức trực tuyến.

Tổng cục THADS tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ THADS, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Quyết định số 3179/QĐ-BTP ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020, ngày 25/12/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ thi hành án dân sự, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hình thức trực tuyến.