Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái và Đoàn công tác làm việc tại Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 17.5, tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Đoàn công tác của Tổng cục THADS do đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng cục trưởng làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với các cơ quan THADS TP.HCM liên quan đến án tín dụng ngân hàng (Trước đó một ngày, ngày 16.5.2024 Đoàn công tác của Tổng cục THADS đã bắt đầu làm việc với các đơn vị Cục và Chi cục THADS có hồ sơ án tín dụng ngân hàng).

Tổ chức thành công Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp về thu hồi tài sản tham nhũng

Ngày 15-16/5/2024, tại Hà Nội, triển khai thực hiện Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2024-2025, Bộ Tư pháp Việt Nam (Tổng cục Thi hành án dân sự và Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì) đã phối hợp với Bộ Tư pháp Cộng hòa Pháp tổ chức thành công Tọa đàm “Kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp về thu hồi tài sản tham nhũng: Khung pháp lý và thực tiễn thu hồi tài sản”.

Chỉ đạo thực hiện giải pháp xử lý tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp về việc chỉ đạo quán triệt các giải pháp xử lý tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài theo Công văn số 1036/VPCP-V.I ngày 28/3/2024 của Văn phòng Chính phủ, ngày 08/5/2024 Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) ban hành 1705/TCTHADS-GQKNTC về giải pháp xử lý tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài.

Những nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp triển khai, tổ chức thực hiện Quy định 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị

Thực hiện phân công của Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã tham mưu cho Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 196-KH/BCSĐ ngày 26/4/2024 triển khai, tổ chức thực hiện Quy định 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án (Quy định 132-Q Đ/TW).