Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự

Ngày 9/6, Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tới dự Đại hội có bà Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp.
 

Tập huấn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng, quản lý không gian mạng, an toàn thông tin trong kỷ nguyên số

Trong 02 ngày 25 và 26 tháng 5 năm 2023, tại Hà Nội, Học viện Tư pháp tổ chức lớp tập huấn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng, quản lý không gian mạng, an toàn thông tin trong kỷ nguyên số cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, trong đó có Tổng cục Thi hành án dân sự