Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị

Ngày 26/02/2024, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng Cục trưởng và đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự đã có buổi làm việc với Tập thể lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và Chi cục trưởng các Chi cục thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị

Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục về kết quả công tác trước và trong Tết Nguyên đán và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian sau Tết nguyên đán

Sáng ngày 19 tháng 2 năm 2024, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái đã chủ trì cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục về trước và trong Tết Nguyên đán và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian sau Tết nguyên đán của Hệ thống Thi hành án dân sự.

Quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hệ thống thi hành án dân sự

Trong năm 2024, toàn Hệ thống thi hành án dân sự tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, vượt qua khó khăn thách thức, đoàn kết đồng lòng, bản lĩnh, sáng suốt, giữ “liêm sỹ bản thân, nghề nghiệp” để cùng nhau thực hiện hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sửa đổi Luật Thi hành án dân sự: Yêu cầu bức thiết từ cuộc sống

Tại Phiên họp Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật tháng 01/2024, Chính phủ đã xem xét việc sửa đổi Luật Thi hành án dân sự, nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đáp ứng yêu cầu bức thiết mà cuộc sống đặt ra, bảo đảm công lý phải được thực thi đến cùng.

Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai công tác năm 2024

Chiều ngày 23/01/2024, tại Bộ Tư pháp trụ sở số 139 Nguyễn Thái Học, Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Thắng Lợi dự và chỉ đạo Hội nghị.