Thi hành án về tiền và việc trong các vụ án hình sự về tham nhũng có những chuyển biến tích cực

6 tháng đầu năm 2020, kết quả thi hành án (THA) về tiền và việc trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế có những chuyển biến tích cực, đã thi hành được hơn 7.746 tỷ đồng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua, nhân rộng gương điển hình tiên tiến

Sáng ngày 29/5/2020, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II (giai đoạn 2016-2020) nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020. Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Mai Lương Khôi, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; về phía Tổng cục THADS có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục, toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Tổng cục.

Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra công tác xác minh, phân loại án, công tác Văn phòng và chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long

Thực hiện Quyết định số 155/QĐ-TCTHADS và Kế hoạch số 460/TCTHADS-VP ngày 19/02/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự. Sáng ngày 11/5/2020, Đoàn Kiểm tra Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) kiểm tra công tác xác minh, phân loại án; công tác Văn phòng và chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long từ ngày 11/5/2020 đến 15/5/2020.

Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành

Thực hiện Kế hoạch số 519/KH-BTP ngày 18/02/2020 của Bộ Tư pháp về tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế  số 14/2013/QCLN-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị và chủ động phối hợp với các cơ quan liên ngành xây dựng báo cáo tổng kết 05 năm, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 14 và Quy chế phối hợp liên ngành số 01/2014/QCLN/CTHADS-CA-TAND-VKSND ngày 04/7/2014 của Cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an và Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng trong công tác thi hành án dân sự.

Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Bồi thường nhà nước ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2020

Ngày 07/5/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự  đã phối hợp với Cục Bồi thường nhà nước tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2020

Trao Quyết định nghỉ hưu đối với Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định

Sáng ngày 29/4/2020, tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nam Định, Tổng cục THADS đã trao quyết định của Bộ Tư pháp về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Phạm Thị Đương - nguyên Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nam Định và thông báo Quyết định giao quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nam Định đối với đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nam Định.

Công bố quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục thi hành án dân sự Kiên Giang

(PLVN) -Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Văn Vũ - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Kiên Giang được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục THADS.

Sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 23/4/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2020. Thứ trưởng Mai Lương Khôi chủ trì điểm cầu tại Hà Nội, cùng dự có các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Lực, Trần Thị Phương Hoa; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục. Ở điểm cầu địa phương có Lãnh đạo các Cục Thi hành án dân sự, trưởng các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục.

Tổng cục THADS làm việc trực tuyến với 63 Cục THADS về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19

Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với 63 Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Trung ương có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn - chủ trì hội nghị, Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin; tại điểm cầu 63 địa phương có Cục trưởng, Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS.

Bàn giao công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính

Chiều ngày 06/3/2020, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra lễ bàn giao công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính giữa Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và Thứ trưởng Mai Lương Khôi