Bàn giao công tác Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự

18/07/2019
Thực hiện Quyết định số 1477/QĐ-BTP ngày 01/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc điều động công chức và Quyết định số 820/QĐ-TCTHADS ngày 09/7/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phân công công tác của Tổng Cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng, chiều 17/7, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức bàn giao công tác giữa nguyên Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Thủy với Tổng Cục trưởng Mai Lương Khôi và Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa. Tham dự lễ bàn giao có tập thể Lãnh đạo Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Kế hoạch - Tài chính và đại diện Lãnh đạo các cơ quan thuộc Tổng cục.

Sau khi nghe Vụ Nghiệp vụ 2 và Vụ Kế hoạch - Tài chính báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ và các nội dung bàn giao, nguyên Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Thủy cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và phối hợp của các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc Tổng cục đã giúp đỡ, hỗ trợ cá nhân ông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo phụ trách mới, Vụ Nghiệp vụ 2 và Vụ Kế hoạch - Tài chính sẽ tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tại lễ bàn giao, Tổng Cục trưởng Mai Lương Khôi nhấn mạnh công tác kế hoạch, tài chính là công tác đặc thù, có chuyên môn riêng biệt; công tác thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng đang đặt ra những yêu cầu, thách thức rất lớn. Đồng chí đề nghị Vụ Nghiệp vụ 2 và Vụ Kế hoạch - Tài chính tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực, chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục phụ trách lãnh đạo, chỉ đạo đúng quy định của pháp luật và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Hệ thống THADS, Tổng Cục trưởng Mai Lương Khôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến nguyên Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Thủy vì những cống hiến, đóng góp tâm huyết của đồng chí cho Ngành Tư pháp nói chung và công tác THADS nói riêng trong thời gian qua. Chúc mừng đồng chí Thủy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Tổng Cục trưởng chân thành gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe và mong muốn đồng chí Thủy trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy, quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm công tác đến hoạt động của Ngành Tư pháp và công tác THADS.
Tại buổi làm việc, nguyên Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Thủy, Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi và Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa đã ký biên bản bàn giao công tác.
Văn phòng Tổng cục