Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa làm việc với Vụ Nghiệp vụ 2 về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

20/09/2019
Ngày 17/9/2019, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa đã có buổi làm việc với Vụ Nghiệp vụ 2 về nhiệm vụ trong tâm năm 2019.

Sau khi nghe Lãnh đạo Vụ Nghiệp vụ 2 trình bày báo cáo cũng như các ý kiến phát biểu, thảo luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Tổng cục trưởng đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Vụ cũng như tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Bên cạnh những mặt đã làm được, đồng chí Phó Tổng cục trưởng cũng yêu cầu đơn vị cần chủ động, tích cực hơn trong việc tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ giải quyết, chỉ đạo thi hành các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; đồng thời cần nâng cao kỹ năng xử lý công việc của công chức trong đơn vị cũng như nâng cao cơ chế phối hợp với các địa phương. Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phó Tổng cục trưởng mong muốn các công chức trong đơn vị tăng cường đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm để triển khai thực hiện có hiệu quả những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao.


Các tin khác