Bàn giao công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính

09/03/2020
Chiều ngày 06/3/2020, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra lễ bàn giao công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính giữa Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và Thứ trưởng Mai Lương Khôi
 

Dự buổi lễ về phía các đơn vị thuộc Bộ có đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính; về phía Tổng cục Thi hành án dân sự có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự.

Chúc mừng đồng chí Mai Lương Khôi được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao trọng trách mới, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh gửi lời cảm ơn tới tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự đã giúp đỡ, hỗ trợ Thứ trưởng hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian vừa qua. Đánh giá công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính là lĩnh vực vô cùng phức tạp, nhạy cảm nên bên cạnh những thành công đã đạt được, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh mong muốn hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng tin tưởng rằng với kinh nghiệm, kỹ năng của mình, Thứ trưởng Mai Lương Khôi sẽ hoàn thành tốt lĩnh vực công tác được giao.
 

Cảm ơn sự đóng góp của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đối với lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trong thời gian qua, Thứ trưởng Mai Lương Khôi khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong lĩnh vực được giao phụ trách. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo Bộ và của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cùng sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ đã tin tưởng giao phó.
 
Cũng trong chiều cùng ngày, sau khi bàn giao, Thứ trưởng Mai Lương Khôi tiếp tục chủ trì buổi giao ban cấp Vụ thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự tháng 02/2020. Qua Báo cáo giao ban cho thấy tháng 02/2020, các đơn vị thuộc Tổng cục đã đẩy nhanh việc triển khai các chương trình, kế hoạch công tác và đạt được một số kết quả nổi bật. Trên cơ sở báo cáo và ý kiến đóng góp, trao đổi thảo luận của các đồng chí tham dự cuộc họp, Thứ trưởng kết luận chỉ đạo các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm nâng cao kết quả thi hành án dân sự, trong đó lưu ý việc phân công, tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự phụ trách các địa phương để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương. Thứ trưởng cũng chỉ đạo Tổng cục cần tiếp tục chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục tham dự Phiên giải trình trước Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về “Thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng”; tập trung triển khai xây dựng Đề án trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; chủ động, tích cực tổ chức thi hành các vụ án tham nhũng, kinh tế để thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ xây dựng văn bản đề án, trụ sở làm việc và các nhiệm vụ thường xuyên khác theo Kế hoạch, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục./.

Trung tâm TK, QLDL&ƯDCNTT