Tổng cục THADS tổ chức buổi Gặp mặt nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống THADS

17/07/2020
Trong không khí hân hoan, phấn khởi của cả nước tiếp tục chuẩn bị tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc, chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 thành công, 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Tư pháp, chiều ngày 17/7/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2020).

Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục THADS. Tham dự buổi gặp mặt có Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái, các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS: Nguyễn Văn Sơn, Trần Thị Phương Hoa và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Tổng cục THADS.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Thị Phương Hoa cho biết cùng với sự ra đời, xây dựng và phát triển Ngành Tư pháp từ những ngày đầu thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa với vai trò trọng yếu bảo vệ pháp luật và thực thi công lý, hệ thống cơ quan thi hành án dân sự từng bước được hình thành theo Sắc lệnh số 130/SL ngày 19/7/1946 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Sắc lệnh quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án, bảo đảm cho quyền tư pháp của Nhà nước được thực hiện trọn vẹn, công lý được thực thi và trật tự pháp luật được khôi phục. Từ đó, hệ thống tổ chức cán bộ thi hành án dân sự được hình thành trong lòng Tư pháp Việt Nam và trải qua chặng đường 74 năm, đã không ngừng được kiện toàn, phát triển lớn mạnh cả về quy mô, tổ chức.
 

Đội ngũ công chức hệ thống thi hành án dân sự được tăng cường về số lượng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao. Mặc dù trải qua nhiều thăng trầm, song các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự rất đỗi vinh dự và tự hào về những chặng đường mà mình đã đi qua. Ở bất cứ thời điểm nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự vẫn đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả thi hành án về việc và về tiền nhìn chung đều vượt chỉ tiêu đề ra, tăng dần qua từng năm, từng giai đoạn, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa; hoạt động thi hành án dân sự ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, đảm bảo được môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
 

Tại buổi gặp mặt các công chức, người lao động của Tổng cục cũng phát biểu bày tỏ những tình cảm, cùng ôn lại những kỷ niệm, chặng đường gắn bó cùng hoạt động của Hệ thống THADS và đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng Hệ thống THADS ngày càng lớn mạnh, thực sự trong sạch, vững mạnh.
 
 
Nhìn lại quá trình hình thành, trưởng thành, phát triển cũng như những thành quả mà Hệ thống THADS đã đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Sơn khẳng định, vai trò, vị thế của Hệ thống THADS ngày càng được nâng lên và có nhiều đóng góp quan trọng đối với kinh tế, xã hội của đất nước, Hệ thống THADS ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ cũng như sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các cơ quan, ban ngành từ Trung ương đến địa phương, kết quả THADS có nhiều chuyển biến tiến bộ, tích cực. Buổi gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống THADS là hoạt động thường niên, không chỉ có tác dụng giáo dục tư tưởng chính trị cho các lớp trẻ mà việc gặp mặt, ôn lại truyền thống còn để khơi dậy niềm tự hào của công chức, người lao động trong Hệ thống, đồng thời tiếp tục nỗ lực phấn đấu để xây dựng Hệ thống ngày càng lớn mạnh.

Cảm ơn tất cả cán bộ, công chức cơ quan THADS qua các thế hệ đã cùng đoàn kết, vượt khó, nỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Quang Thái cũng chia sẻ, trong không khí của những ngày chuẩn bị kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành THADS, Tổng cục đã được đón nhận nhiều tình cảm của các thế hệ cán bộ, trong đó có các đồng chí nguyên Lãnh đạo Bộ, nguyên Lãnh đạo Tổng cục THADS, cũng như tình cảm của Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo nhiều đơn vị trong và ngoài Bộ. Những thành quả mà Tổng cục THADS đạt được hôm nay có sự đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, cũng như sự đoàn kết, chung tay dựng xây của lớp lớp công chức Hệ thống THADS. Đồng chí Nguyễn Quang Thái tin tưởng rằng, trong thời gian tới, công chức, người lao động của Tổng cục sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, chung lòng để xây dựng Hệ thống THADS ngày càng vững mạnh, trong sạch, đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển của Bộ, ngành Tư pháp nói riêng và xây dựng, phát triển đất nước nói chung.
 
 
 
Cũng tại buổi gặp mặt, Tổng cục THADS đã tổng kết phong trào thi đua cao điểm và công bố các Quyết định khen thưởng, trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm lập tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống THADS.