Đồng chí Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc với Cục THADS thành phố Hà Nội

03/07/2020
Sáng ngày 02/7/2020, đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cùng Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục THADS đã có buổi làm việc với Cục THADS thành phố Hà Nội về kết quả thi hành án 09 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020.

Tham dự buổi làm việc về phía Đoàn công tác của Tổng cục THADS có đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng Cục trưởng và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục, về phía Cục THADS thành phố Hà Nội có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố Hà Nội.
Tại buổi làm việc đồng chí Vũ Hồng Dương, Phó Cục trưởng Cục THADS báo cáo kết quả công tác THADS, hành chính 09 tháng năm 2020 và kết quả thi hành một số vụ việc tham nhũng, kinh tế lớn thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo:
- Về việc: Tổng số giải quyết: 43.153 việc, trong đó: Năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 17.812 việc. Thụ lý mới: 25.341 việc (giảm 1.671 việc, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2019). Ủy thác thi hành án: 981 việc. Thu hồi, hủy quyết định THA: 15. Tổng số phải thi hành: 42.157 việc, trong đó: Tổng số có điều kiện thi hành: 33.650 việc (chiếm tỷ lệ 80% trên tổng số phải thi hành); Chưa có điều kiện thi hành (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 8.376 việc (chiếm tỷ lệ 20% trên tổng số phải thi hành). Đã giải quyết xong 19.294 việc/ tổng số 33.650 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 57.34% (giảm 1.398 việc, giảm 7% so với cùng kỳ 2019). Số việc tồn chuyển kỳ sau là 22.863 việc, trong đó số có điều kiện là 14.356 việc.
- Về tiền: Tổng số giải quyết: 50.192.070.740.000 đồng, trong đó: Năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 26.912.416.481.000 đồng, Thụ lý mới: 23.279.654.261.000 đồng (tăng 7.135.240.025.000 đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2019). Ủy thác thi hành án: 2.660.682.454.000 đồng. Thu hồi, sửa, hủy quyết định thi hành án: 1.342.245.998.000 đồng. Tổng số phải thi hành: 46.189.142.290.000 đồng, trong đó: Tổng số có điều kiện thi hành: 32.211.896.610.000 đồng (chiếm tỷ lệ 70% trên tổng số phải thi hành); Chưa có điều kiện thi hành (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 13.351.745.955.000 (chiếm tỷ lệ 29% trên tổng số phải thi hành). Đã giải quyết xong: 4.916.627.533.000 đồng/ tổng số 32.211.896.610.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 15.26% (tăng 1.848.139.716.000 đồng, tăng 38% so với cùng kỳ 2019). Số tiền chuyển kỳ sau là 41.272.514.758.000 đồng, trong đó số có điều kiện là 27.295.269.077.000 đồng.
Chỉ riêng trong tháng 6/2020 toàn Thành phố thụ lý mới trên 5.456 tỷ khiến tỷ lệ thi hành xong về tiền giảm so với con số thống kê trước đó. Dự kiến số tiền thụ lý mới sẽ tiếp tục tăng trong các tháng tiếp theo.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tổng Cục trưởng đã động viên, chia sẻ những khó khăn của tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động các cơ quan THADS thành phố Hà Nội, cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp 03 tháng cuối năm nêu tại dự thảo báo cáo và ghi nhận sự cố gắng, quyết tâm và kết quả đã đạt được của toàn Hệ thống THADS thành phố và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt tới công chức đơn vị mình thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Chính phủ trong hoạt động THADS trên địa bàn, đặc biệt là những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Chính phủ trong hoạt động Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 về xây dựng Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Trong đó, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ công chức THADS có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu.
- Tập trung mọi nguồn lực phấn đấu cố gắng hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020, nhất là các chỉ tiêu về thi hành về việc và về tiền, trong đó thi hành hiệu quả các việc liên quan đến hình sự về kinh tế, tham nhũng, án tín dụng ngân hàng, vụ việc có giá trị thi hành lớn…
- Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ; từng bước khắc phục những tồn tại, yếu kém, sai sót, vi phạm trong thi hành án; từng bước khắc phục khó khăn, hạn chế trong hoạt động thi hành án.
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan THADS, đặc biệt là kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý. Các cơ quan THADS trên địa bàn thành phố Hà Nội cần chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các việc THADS trọng điểm, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm công khai, minh bạch, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Đồng thời, Tổng Cục trưởng cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Tổng cục cần tích hỗ trợ Cục THADS thành phố Hà Nội nhằm hoàn thành chỉ tiêu, góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung về công tác THADS trên toàn quốc.