Họp liên ngành trung ương phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong công tác thu hồi tài sản

16/09/2021
Sáng ngày 16/9/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp liên ngành trung ương nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Đồng chí Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện Bộ Tài nguyên & Môi trường và lãnh đạo cấp vụ của các bộ, ngành, ban Nội chính Trung ương và một số lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo liên ngành trung ương đã nghe Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã báo cáo tiến độ, kết quả thi hành án một số vụ việc thuộc danh sách Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án của cơ quan THADS như: khó khăn trong việc xử lý tài sản kê biên quyền sử dụng đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng; việc xử lý tài sản là cổ phần, cổ phiếu của các Ngân hàng Thương mại cổ phần; việc xem xét đề nghị cấn trừ nghĩa vụ thi hành án trong một số vụ việc. Lãnh đạo các Bộ, ngành đã ghi nhận, chia sẻ những khó khăn, vất vả và áp lực của cơ quan THADS trước những yêu cầu, thách thức trong bối cảnh, tình hình hiện nay, nhất là trong tổ chức thi hành các vụ việc có giá trị lớn, tính chất pháp lý phức tạp, các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo trung ương theo dõi, chỉ đạo. Trên cơ sở ý kiến đánh giá, đề xuất của Tổng cục THADS và các cơ quan dự họp, lãnh đạo liên ngành trung ương đã cho ý kiến đối với từng khó khăn, vướng mắc cụ thể.
 

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã trân trọng, đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Ban Nội chính trung ương và lãnh đạo các Bộ, ngành đã dành thời gian dự họp và tham gia ý kiến để cùng Bộ Tư pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan THADS trong quá trình tổ chức thi hành án. Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại cuộc họp, đề nghị các Bộ, ngành liên quan kịp thời có văn bản hướng dẫn để thống nhất chỉ đạo tháo gỡ, đề nghị Tòa án nhân dân tối cao xem xét giải quyết các kiến nghị theo thẩm quyền, đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp của các bên liên quan. Tổng cục THADS tiếp tục tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan THADS tiến hành xử lý tài sản để thi hành án đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác THADS nói chung, công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng nói riêng, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí Thư đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, Kết luận phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch số 18 – KH/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp.
Một số hình ảnh tại cuộc họp:
 

 
 


N.D