Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai công tác năm 2022

20/01/2022
Sáng ngày 20/01/2022 tại Hội trường Đa Năng, Bộ Tư pháp, Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thay mặt Lãnh đạo Văn phòng, đồng chí Lê Thị Thu Hiền – Phó Chánh Văn phòng trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Theo đó, năm 2021, Văn phòng đã tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác và được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục. Tập thể đoàn kết, công chức, người lao động có tinh thần trách nhiệm, chủ động, vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Với thành tích đạt được năm 2021, Văn phòng được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc của Tổng cục THADS và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen.
Bên cạnh kết quả đạt được, tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Văn phòng cũng thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế. Các ý kiến trao đổi, thảo luận tập trung góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022, dự thảo Kế hoạch công tác và dự kiến phân công công việc năm 2022 của Văn phòng Tổng cục.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Văn phòng đã đạt được trong năm 2021. Kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế còn gặp phải, trong năm 2022, Văn phòng cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa trí tuệ tập thể, đảm bảo nguyên tắc phân công công việc vừa đảm bảo sự chuyên môn hóa, xác định cụ thể trách nhiệm của từng vị trí, vừa có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện. Đặc biệt, cần thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan trực thuộc Tổng cục THADS và các cơ quan thuộc Bộ để tham mưu tốt hơn cho Lãnh đạo Tổng cục THADS trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.
Tại Hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Sơn và Lãnh đạo Văn phòng đã trao bằng khen và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các công chức, người lao động có thành tích xuất sắc trong năm 2021.