Vụ Kế hoạch – Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022

24/01/2022
Chiều ngày 21/01/2022, Vụ Kế hoạch - Tài chính đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022 do Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa và Vụ trưởng Phạm Thị Xuân Phương đồng chủ trì.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của chủ quan và khách quan khác nhau, song các mặt công tác của Vụ Kế hoạch - Tài chính vẫn đảm bảo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra; được Lãnh đạo Tổng cục ghi nhận, biểu dương và đánh giá là 1 trong 2 đơn vị trực thuộc Tổng cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen.
Tại hội nghị, những vướng mắc trong công tác quản lý ngân sách, điều hòa phí thi hành án, xây dựng kế hoạch, tổng hợp, đặc biệt là trong công tác quản lý đầu tư xây dựng đã được các công chức chuyên quản và Lãnh đạo Vụ phụ trách nhận diện một cách thẳng thắn để từng bước có những biện pháp tháp gỡ phù hợp trên cơ sở chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục. Theo đó, năm 2022, Vụ Kế hoạch - Tài chính tiếp tục chú trọng, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, báo cáo; tăng cường chỉ đạo điều hành, bám sát kế hoạch công tác của Vụ đã được phê duyệt từ đầu năm và các văn bản phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Tổng cục để chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Tăng cường kiểm tra các dự án đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo phân cấp của Bộ, nhất là các dự án hoàn thành trước năm 2020. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị; thường xuyên theo dõi quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Kế hoạch - Tài chính và những kết quả công tác đạt được trong năm 2021 của đơn vị, nhất là trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sự chuyển đổi trạng thái hoạt động nhằm thích ứng bối cảnh mới. Trong thời gian tới, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu lãnh đạo Vụ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của từng công chức trong đơn vị, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Tổng cục để phấn đấu hoàn thành tốt các phương hướng, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022; quyết liệt, nỗ lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào kết quả chung thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022; làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục trong công tác kế hoạch, dự toán, quản lý tài chính - tài sản và quản lý đầu tư trong thời gian tới.
Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố Quyết định và trao Bằng khen, Giấy khen và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho cá nhân đạt thành tích trong công tác năm 2021. Ngoài ra, Vụ Kế hoạch - Tài chính cũng đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật và chia tay với các công chức công tác tại Vụ đã chuyển công tác trong năm 2021.
Vụ Kế hoạch – Tài chính