Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010-2015

10/06/2010

Ngày 5/6/2010, Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010-2015 đã được tổ chức thành công. Đến dự Đại hội có đồng chí Đinh Trung Tụng - Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng bộ Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Đức Chính - Ủy viên Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Trần Văn Quảng - Ủy viên Ban cán sự, Uy viên thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Nguyễn Nhung Út - Chánh Văn phòng Đảng uỷ Bộ Tư pháp và đại diện một số đảng bộ, chi bộ.


Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2009-2010, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2009-2010. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2009-2010, Đại hội xác định: nhiệm vụ của Đảng bộ trong thời gian tới diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, toàn ngành đang triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật Thi hành án dân sự. Đây là những thuận lợi nhưng cũng là những thách thức to lớn đối với Đảng bộ. Vì vậy, phát huy thành tích và kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự đặt trọng tâm công tác Đảng của Đảng bộ vào một số phương hướng, mục tiêu như xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức trên cơ sở nền tảng của sự thống nhất, đoàn kết, đổi mới, trí tuệ và hiệu quả; tăng cường sức chiến đấu của tập thể Đảng bộ, các Chi bộ, phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo của mỗi đảng viên; lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, góp phần thực hiện thành công, thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI…

Đại hội cũng đã nhất trí bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng cục trưởng là Bí thư Đảng bộ và đồng chí Hoàng Sỹ Thành - Phó Tổng cục trưởng là Phó Bí thư Đảng bộ; bầu 14 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2010-2015./.