Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2012

09/05/2012
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012 của Tổng cục Thi hành án dân sự đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt, ngày 08/5/2012, được sự nhất trí của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2012 theo hình thức Hội nghị trực tuyến tại 5 điểm cầu: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Mình, Cần Thơ, Đà Nẵng, Yên Bái. Tham dự Hội nghị về phía Bộ Tư pháp có các đơn vị hữu quan thuộc Bộ (Văn phòng Bộ, Thanh Tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch có bảo đảm, Tạp chí Dân chủ pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia, Cục công nghệ thông tin và một số đơn vị có liên quan); Lãnh đạo, Chuyên viên chính, Thẩm tra viên chính của các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự. Về phía các cơ quan hữu quan có Vụ 10 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng. Về phía địa phương có Cục trưởng và Chánh văn phòng của 63 Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, Hội nghị tiếp đón một số báo, đài, tạp chí ở Trung ương và địa phương tham dự và đưa tin về Hội nghị. Hội nghị vinh dự được đón Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính và Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, Tổng cục Thi hành án dân sự đã báo cáo kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 và một số báo cáo chuyên đề đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2012, tình hình thực hiện Chế độ thống kê thi hành án dân sự, kết quả xử lý kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đối với công tác thi hành án dân sự; chuyên đề về một số vấn đề cấp bách về công tác tổ chức cán bộ trong ngành Thi hành án dân sự; giới thiệu sơ lược một số nội dung cơ bản của Đề án cơ cấu tổ chức, xác định vị trí việc làm trong hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2011 -2015 và chuyên đề về công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ trong ngành Thi hành án dân sự.

Theo nội dung các báo cáo, 6 tháng đầu năm 2012, toàn ngành đã cơ bản hoàn thành được một số nhiệm vụ theo kế hoạch. Kết quả thi hành án đạt 54,11% về việc và 29,73% về tiền trong số có điều kiện thi hành…. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2012 cũng còn nhiều vấn đề cần được lưu tâm, khắc phục trong thời gian tới nhằm nâng cao kết quả thi hành án dân sự hoàn thành chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao cho ngành là giải quyết xong 85% về việc, 70% về tiền (tiền và giá trị tài sản phải thi hành theo bản án, quyết định) trong số có điều kiện giải quyết và đảm bảo phân loại việc, tiền có điều kiện thi hành, không có điều kiện thi hành chính xác 100%; giảm việc thi hành án dân sự chưa thi hành của năm 2012 chuyển sang năm 2013 so với số năm 2011 chuyển sang 2012.

 

 

 

Kết thúc phần báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012 và các báo cáo chuyên đề, với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận các kết quả đã đạt được và các yêu kém còn tồn tại, các Đại biểu tham dự Hội nghị đã phát biểu góp ý kiến đánh giá làm rõ những vấn đề còn tồn tại trong công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2012, phân tích nguyên nhân, từ đó kiến nghị nhiều biện pháp cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đặt ra cho ngành thi hành án dân sự.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức chính đã ghi nhận những thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm 2012, biểu dương sự cố gắng, lỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, công chức ngành Thi hành án dân sự trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của ngành. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng phân tích, gợi mở một số vấn đề mà toàn ngành cần phải lưu ý, làm rõ và có biện pháp tháo gỡ trong thời gian tới nhằm đưa công tác thi hành án đi vào nền nếp, ổn định và phát triển:

- Công tác xây dựng văn bản, đề án vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được các đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn;

- Tỷ lệ thi hành án đạt được là khả quan, nhưng vẫn còn thấp so với 6 tháng cùng kỳ năm 2011, trong khi tổng số việc thụ lý ít đi, đầu tư về vật chất, con người tăng lên; áp lực công việc so với một biên chế không cao như những năm liền kề trước đây;

- Công tác tổ chức cán bộ chậm, chưa theo kịp yêu cầu đổi mới của ngành Thi hành án dân sự trong tình hình mới;

- Hiện tượng vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm trình tự, thủ tục thi hành án dân sự vẫn diễn ra và được báo chí đề cập nhiều;

- Công tác quản lý, điều hành mặc dù có tiến bộ, nhưng cần phải đẩy mạnh để đáp ứng yêu cầu đặt ra. Trong quản lý, điều hành cần đặc biệt lưu tâm đến việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là lãnh đạo các Cục Thi hành án dân sự;

- Số liệu ở một số trường hợp còn chưa chuẩn, việc áp dụng công nghệ thông tin chưa chuyển biến nhiều;

- Kết quả khiếu nại tố cáo có con số hoàn thành cụ thể, đáng ghi nhận, nhưng những việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp, trầm trọng vẫn còn, cần phải có biện pháp giải quyết dứt điểm.

 

 

 

Từ những nhược điểm hạn chế nêu trên, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính cũng gợi ý một số biện pháp cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2012:

- Tập trung xây dựng thể chế, trong đó cần quan tâm hoàn chỉnh sớm các văn bản, đề án nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi thông tư về phí thi hành án dân sự, nhằm tạo cơ chế tốt cho việc đầu tư trở lại cho ngành Thi hành án dân sự từ khoản thu phí thi hành án và tạo điều kiện nâng cao đời sống cán bộ công chức làm công tác thi hành án, nhất là đối với cán bộ, công chức ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn;

- Quyết liệt chỉ đạo nâng cao kết quả thi hành án về việc, tiền và đảm bảo phân loại việc thi hành án có điều kiện, chưa có điều kiện chính xác theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ lãnh đạo các cơ quan thi hành án; sớm tham mưu để bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp; thực hiện chuyển ngạch Chấp hành viên trung cấp, cao cấp;

- Trong quá trình chỉ đạo cần hướng sự tập trong vào các khu vực có khối lượng việc, tiền phải thi hành án lớn;

- Chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương trong thi hành án dân sự, nhất là kỷ luật về báo cáo, về thực hiện chỉ đạo của cấp trên trong hoạt động tổ chức thi hành án;

- Trú trọng công tác quản lý tài chính nhằm ngăn chặn các tiêu cực xảy ra trong thi hành án dân sự.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Luyện đã chỉ đạo các đơn vị hữu quan thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, các Cục Thi hành án dân sự nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra cho ngành Thi hành án dân sự năm 2012.

Hoàng Bảo Đường