Tập huấn Nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ của hệ thống Thi hành án dân sự năm 2012

04/12/2012
Thực hiện Quyết định số 3001/QĐ-BTP ngày 20/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ tổ chức cán bộ của hệ thống Thi hành án dân sự năm 2012. Từ ngày 29/11/2012 đến ngày 30/11/2012, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Tổng cục Thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp, đã  tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ tổ chức cán bộ của hệ thống Thi hành án dân sự năm 2012 . Quán triệt, triển khai một số văn bản quan trọng về tổ chức, cán bộ thi hành án dân sự mới được ban hành; hướng dẫn một số quy trình nghiệp vụ, rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót trong công tác tổ chức, cán bộ của ngành Thi hành án dân sự trong thời gian qua.


Lớp tập huấn vinh dự được đón Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính tới dự khai mạc và phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ và đồng chí Lê Hữu Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, phát biểu chào mừng tại buổi Lễ khai mạc Lớp tập huấn .

Dự Lễ khai mạc Lớp tập huấn có đồng chí Q.Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành, các đồng chí Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục Thi hành án dân sự,  đồng chí Phan Phi Hổ, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định, cùng với sự có mặt của Cục trưởng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ 63 tỉnh, thành trong toàn quốc.

Trong thời gian tập huấn các học viên đã được phổ biến các nội dung cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, theo tinh thần Luật cán bộ công chức và Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và một số chuyên đề cơ bản cần nghiên cứu để phù hợp với thực tiễn hiện nay. Triển khai một số văn bản quan trọng về tổ chức, cán bộ thi hành án dân sự mới được ban hành; hướng dẫn một số quy trình nghiệp vụ về tổ chức cán bộ; rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót trong công tác tổ chức, cán bộ của ngành Thi hành án dân sự trong thời gian qua.

 

Cụ thể các học viên được quán triệt các văn bản, mới được ban hành có liên quan đến tổ chức, cán bộ  ngành Thi hành án dân sự như:

+ Thông tư số 09/2012/TT-BTP ngày 01/9/2012 Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức công chức lãnh đạo cấp Vụ thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự;

+ Thông tư số 10/TT-BTP ngày 15/10/2012 quy định về thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp;

+ Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 14/2012/NĐ-CP về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp; cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP sau khi Bộ trưởng ban hành;

+ Quyết định số 2785/QĐ – BTP ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng về Phê duyệt cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự, số lượng Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự và Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự và các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện quyết định này.

Quán triệt việc sắp xếp tổ chức, chấn chỉnh công tác quản lý công chức ngành Thi hành án dân sự.

Đồng thời các học viên được hướng dẫn các quy trình chủ yếu, thường xuyên phải thực hiện, hay có vướng mắc trong quá trình thực hiện của ngành Thi hành án dân sự bao gồm:

- Quy trình thi tuyển, xét tuyển công chức ngành Thi hành án dân sự; những sai sót, vướng mắc thường gặp và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong thời gian qua.

- Quy trình quản lý công chức, việc điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức các cơ quan thi hành án dân sự; những sai sót, vướng mắc thường gặp và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong thời gian qua;

- Quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo ngành Thi hành án dân sự; những sai sót, vướng mắc thường gặp và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong thời gian qua;

- Quy trình xử lý kỷ luật công chức ngành Thi hành án dân sự; những sai sót, vướng mắc thường gặp và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong thời gian qua;

- Quy trình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thi hành án dân sự; một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong thời gian qua;

Ngoài các nội dung trên, Ban tổ chức Lớp tập huấn đã tổ chức tạo điều kiện cho các học viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ những thuận lợi và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác, đi sâu phân tích, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ .Các kết quả tổng hợp, đánh giá bước đầu trong việc triển khai thực hiện công tác tổ chức cán bộ như quy hoạch cán bộ giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016- 2020 của các địa phương ; Các quy định về cơ cấu tổ chức và chế độ chính sách đối với công chức thuộc hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự.  Những yêu cầu đặt ra đối với công tác luân chuyển cán bộ giai đoạn 2011-2020....

Sau thời gian làm việc khẩn trương, Lớp tập huấn được tổ chức đúng theo kế hoạch và thành công tốt đẹp; công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành được thực hiện tốt đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Phát biểu bế mạc Lớp tập huấn, đồng chí Q. Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đối với ngành Thi hành án tỉnh Bình Định nói chung và Lớp học nói riêng, đồng chí cũng biểu dương các học viên tham gia lớp tập huấn đã học tập nghiêm túc, đồng thời giao Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự làm đầu mối, giúp Lãnh đạo Tổng cục, tiếp thu ý kiến của các địa phương, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính, để thông báo kết quả Hội nghị đồng thời sớm hoàn thiện bộ quy trình nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ gửi địa phương triển khai thực hiện. Tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2012-2015 và triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ Lãnh đạo cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020.

Trần Minh Phượng

 Vụ TCCB-Tổng cục THADS


Các tin khác