Kiểm tra liên ngành công tác triển khai, tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 tại tỉnh Phú Thọ

26/04/2014
Thực hiện Kế hoạch số 995/TCTHADS-NV2 ngày 15/4/2014 của Tổng cục Thi hành án dân sự về kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân. Trong hai ngày 24,25/4/2014, Đoàn kiểm tra liên ngành Tổng cục thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp và Tổng cục VIII - Bộ Công an do đồng chí Phó Tổng Cục trưởng - Mai Lương Khôi làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ, Trại giam Tân Lập và Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Mục đích của việc kiểm tra nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các Trại giam, Trại tạm giam và các cơ quan Thi hành án dân sự trong thời gian hơn 01 năm triển khai thực hiện Thông tư liên tịch nói trên.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai tổ chức thực hiện Thông tư số 07/2013/TTLT như: Việc chuyển giao quyết định thi hành án, tiền, giấy tờ có giá trị cho người được thi hành án là phạm nhân; việc tiếp nhận quyết định thi hành án, lập, quản lý sổ sách và hồ sơ thu, trả tiền tài sản thi hành án; việc thông báo về việc đương sự (phạm nhân) đang chấp hành án phạt tù chết, được đặc xá, miễn chấp hành án phạt tù, chấp hành xong án phạt tù hoặc chuyển trại; việc thu tiền, tài sản của người phải thi hành án dân sự đang chấp hành án phạt tù; thủ tục chuyển, tiền tài sản cho cơ quan Thi hành án dân sự và ngược lại; việc giải quyết các khoản tiền trại giam, trại tạm giam thu của phạm nhân, thân nhân của họ nộp trước khi có Thông tư 07/2013/TTLT có hiệu lực hiện còn tồn đọng; phần kinh phí thực hiện và khoản thu, quản lý, sử dụng phí thi hành án dân sự; những thuận lợi, khó khăn trong việc phối hợp giữa các cơ quan Thi hành án dân sự với các Trại giam, Trại tạm giam trong việc thực hiện các quy định, nhiệm vụ được giao theo Thông tư.

 

Quá trình kiểm tra cho thấy còn một số vướng mắc, khó khăn nhất định trong công tác phối hợp giữa các cơ quan Thi hành án dân sự với các Trại giam, cơ quan Thi hành án hình sự đối với việc thực hiện trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07. Đây là Thông tư mới nên quá trình áp dụng cho thấy nhiều địa phương còn lúng túng và gặp khó khăn nhất định.

Trong thời gian đầu tháng 5/2014, Đoàn tiếp tục tiến hành kiểm tra công tác tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC tại một số đơn vị Thi hành án dân sự và Trại giam, Trại tạm giam Công an các tỉnh Đồng Nai và Khánh Hòa.

Nguyễn Nhàn