Lạng Sơn: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về phòng chống tham nhũng

14/07/2011
Ngày 13 tháng 7 năm 2011, Cục THADS tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


Tham dự tập huấn có toàn thể công chức, lãnh đạo của Cục THADS tỉnh và Chi cục THADS 11 huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Hợi, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xác định việc phòng ngừa, đấu tranh với nạn tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa cấp bách trước mắt và lâu dài. Sau hội nghị, đề nghị các đơn vị vận dụng vào thực tế công tác, tiếp tục thực hiện truyên truyền sâu rộng trong đơn vị mình bằng nhiều hình thức nhằm thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi công chức, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Lạng Sơn giới thiệu nội dung Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng của Nhà nước, của tỉnh Lạng Sơn và xem bộ phim tài liệu: Phòng, chống tham nhũng – Quyết tâm được thực thi. Báo cáo viên đã đi sâu, giới thiệu về tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam; tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Lạng Sơn; một số nội dung, giải pháp công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới./.

Hồng Hạnh