Lào Cai: Cục THADS tỉnh tổng kết công tác đặc xá qua 10 năm thực hiện

14/07/2011


Xác định công tác đặc xá là chủ trương lớn, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với người phạm tội, trong nhiều năm qua, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Chấp hành viên thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh thực hiện tốt việc phối hợp với các ban nghành, đoàn thể nhất là chính quyền cơ sở thực hiện tuyên truyền, vận động người phải thi hành án hoặc thân nhân của người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam nâng cao nhận thức về nghĩa vụ thi hành án, tích cực thi hành phần trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự. Đồng thời, để góp phần làm giảm đáng kể lượng án tồn đọng và tạo điều kiện cho người phải thi hành án được xét đặc xá, tha tù trước thời hạn, trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2010, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã mở nhiều đợt cao điểm để Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác đặc xá, tha tù trước thời hạn cho người phải thi hành án và người thân của họ nắm bắt được việc thi hành xong phần dân sự trong các bản án hình sự là một trong những điều kiện cần thiết để được xét đặc xá, tha tù trước thời hạn, phân công cán bộ, Chấp hành viên thường trực tại cơ quan để thu tiền, tài sản do thân nhân người phải thi hành án nộp thay và cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án, đồng thời trực tiếp làm việc phối hợp với trại giam, trại tạm giam tiến hành việc thu tiền, tài sản của người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù hoặc thân nhân của họ nộp thay tại trại giam, trại tạm giam. Ngoài ra Cục thi hành án còn ban hành văn bản gửi Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai đề nghị hướng dẫn người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại trại hoặc thân nhân của họ nộp tièn tài sản trại cơ quan thi hành án hoặc tại trại, thông báo cho cơ quan thi hành án biết để kịp thời xử lý. Vì vậy, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người phải thi hành án và thân nhân của họ nộp tiền, tài sản. Sau mỗi đợt đặc xá đã thu được kết quả nhất định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, làm giảm đáng kể lượng án tồn đọng tại các cơ quan Thi hành án dân sự.

Từ năm 2000 đến năm 2010, kết quả công tác đặc xá tại các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai nhìn chung đạt hiệu quả cao. Số tiền thu được và số việc thi hành án xong từ việc triển khai công tác đặc xá ngày càng tăng, đồng thời số trường hợp được cấp giấy xác nhận để làm hồ sơ xét đặc xá ngày càng nhiều, đã góp phần làm giảm đáng kể lượng việc và tiền thi hành án còn tồn đọng, cụ thể như từ năm 2000 đến năm 2010 các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã thu được tổng cộng 3.111.541.000 đồng; giải quyết xong tổng cộng hơn 400 việc thi hành án; cấp giấy xác nhận tổng cộng  cho gần 500 trường hợp để làm hồ sơ đề nghị xét đặc xá.

Tuy nhiên, qua hơn 10 năm thực hiện công tác đặc xá ở Lào Cai vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc. Mặc dù đã được cơ quan Thi hành án dân sự kết hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động để người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam, Trại tạm giam và nhân thân của họ nắm bắt được chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác đặc xá, tha tù trước thời hạn nhưng việc thi hành án dân sự của các đối tượng này vẫn chưa cao, vì: trình độ hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế; người phải thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự đang chấp hành hình phạt tù phần lớn không có điều kiện để thi hành án, do không có tài sản và nguồn thu nhập để thi hành án; việc phối hợp giữa cơ quan thi hành án với trại giam, trại tạm giam chưa thực sự hiệu quả; Luật Thi hành án dân sự đã quy định trách nhiệm của Trại giam, Trại tạm giam nơi người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù có trách nhiệm nhận tài sản, tiền mà phạm nhân, thân nhân của phạm nhân tự nguyện nộp tại Trại giam để thi hành án, chuyển cho cơ quan thi hành án dân sự nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án có trụ sở; nhận tài sản, tiền do cơ quan thi hành án dân sự chuyển đến để giao cho phạm nhân theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, tuy nhiên, trong thực tế công tác này sự phối hợp giữa cơ quan Công an và cơ quan thi hành án dân sự chưa thực hiện tốt.

Để công tác đặc xá thực hiện đạt được những kết quả cao hơn nữa, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự cũng như công tác thi hành án hình sự, cần làm tốt một số công việc sau: Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chú trong tuyên truyền các chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, nhà nước một cách sâu rộng đến người dân theo chương trình đặc xá đã đề ra để từng bước nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân; xây dựng thông tư liên ngành hướng dẫn việc phối hợp giữa các cơ quan Công an, Thi hành án, Toà án và Viện kiểm sát trong việc thực hiện công tác đặc xá để có sự thống nhất chung trong toàn quốc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người phải thi hành án hoặc thân nhân của họ thực hiện nghĩa vụ thi hành án kịp thời để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước; cần xem xét kết quả thi hành nghĩa vụ dân sự là một trong những điều kiện bắt buộc để xét miễn, giảm thời gian chấp hành hình phạt tù. 

Tạ Thị Lan Anh