Cục THADS Lào Cai: Kết quả công tác Quý III năm 2011

21/07/2011
Ngày 18/7, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá công tác Quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý IV/2011. Thành phần tham dự Hội nghị bao gồm Lãnh đạo cục, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, các đồng chí là Chi cục trưởng, Chấp hành viên Chi cục THADS cấp huyện trên địa bàn tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức thuộc Cục.


Trong quý III/2011 các cơ quan Thi hành án dân sự toàn tỉnh Lào Cai đã bám sát và triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2011; Kế hoạch công tác năm 2011 của Tổng cục THADS và Kế hoạch số 01/KH-CTHA ngày 28/01/2011 của Cục thi hành án tỉnh, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp Đảng uỷ, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo THADS các cấp trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường mối quan hệ với các ngành hữu quan trong giải quyết việc thi hành án phấn đấu hoàn thành Kế hoạch công tác được giao.

Về công tác tổ chức, cán bộ: Cục Thi hành án dân sự đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên và hoàn tất hồ sơ trình Tổng cục xem xét, quyết định bổ nhiệm mới 06 Chấp hành viên, đồng thời tiến hành triển khai các quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại chức danh Chi cục trưởng cho 05 Chi cục cấp huyện; bổ nhiệm mới 02 thẩm tra viên; giao Phụ trách kế toán cho 01 kế toán cấp huyện.

Căn cứ chỉ tiêu biên chế được phân bổ, Cục Thi hành án đã tuyển dụng mới 02 công chức bổ sung cho các đơn vị còn thiếu nhằm đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tiếp tục được quan tâm; các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được đảm bảo thực hiện kịp thời, đúng quy định, 13 công chức được nâng bậc lương thường xuyên và 11 công chức được tăng phụ cấp thâm niên nghề trong đợt I/2011; Triển khai thực hiện văn bản số 1489/TCTHADS-VP ngày 12/5/2011 của Tổng cục Cục đã chỉ đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục THADS các huyện, thành phố tiến hành kê khai tài sản và thu nhập năm 2011 đối với các đối tượng theo quy định; rà soát, lập danh sách 54 công chức được hưởng trợ cấp khó khăn theo quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng chính phủ.

Công tác kiểm tra, giải quyết KNTC: Thực hiện kế hoạch công tác năm, Cục đã thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra công tác nghiệp vụ thi hành án  dân sự tại huyện Mường Khương, qua kiểm tra cho thấy Chi cục đã cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý điều hành, nội bộ đơn vị đoàn kết, việc triển khai áp dụng các quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết việc thi hành án có nhiều chuyển biến tích cực và cũng đã đạt được những kết quả nhất định, không có vi phạm xảy ra.

Cùng với việc kiểm tra công tác chuyên môn, nghiệp vụ đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với quản lý hành chính và việc tổ chức thực hiện Quy chế văn thư, Quy chế quản lý tài sản công, Quy tắc ứng xử văn minh, văn hoá công sở,...

Trong Quý III tại tất cả các đơn vị thi hành án toàn tỉnh không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Kết quả thi hành án về việc và về giá trị: Tổng số việc phải thi hành là 3.305 việc, trong đó số việc có điều kiện thi hành là 2.019 (61%), số việc chưa có điều kiện thi hành: là 1.286 (39%), đã thi hành xong 1.456 việc/2.019 việc, đạt 72 % tổng số việc có điều kiện thi hành. Tổng số tiền phải thu là 42.772.830.000đồng, trong đó số có điều kiện thi hành là 22.628.787.000 đồng (53%), số tiền chưa có điều kiện thi hành là 20.144.043.000 đồng (47%), đã thu được 10.778.523.000 đồng, đạt 48 % tổng số tiền có điều kiện thu.

Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục được thực hiện thường xuyên theo quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành thi hành án ban hành kèm theo quyết định số 1675/QĐ-TCTHA ngày 17/6/2010 của Tổng cục ban hành dân sự nhằm đảm bảo việc hướng dẫn nghiệp vụ đối với các đơn vị được nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật.

Thực hiện công văn số 1977/TCTHADS-VP ngày 08/6/2011 của Tổng cục THADS, Cục Thi hành án tỉnh đã triển khai việc thực hiện kết luận, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục về giải quyết các vụ việc THADS, Cục Thi hành án tỉnh đã triển khai đến các đơn vị và yêu cầu nghiêm túc thực hiện đồng thời hàng tháng gửi báo cáo về Văn phòng cục để theo dõi, tổng hợp.

Công tác miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án: Xác định công tác miễn, giảm thi hành án là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Cục Thi hành án tỉnh đã chỉ đạo các Chấp hành viên tổ chức rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; các đơn vị phối hợp chặt chẽ với TAND, VKSND trong việc họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định. Các đơn vị thi hành án toàn tỉnh đã hoàn thành việc xét miễn thi hành án đối với tất cả các việc có giá trị không quá 500.000 đồng theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 của Quốc hội trong Quý I/2011.

Số vụ việc đã lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm là 395 việc với tổng số tiền là 1.611.652.000 đồng. Đã xét miễn 337 việc, với số tiền 1.219.966.000 đồng; giảm 16 việc, với số tiền 130.926.000 đồng.

Công tác đặc xá: Thực hiện văn bản số 1548/TCTHA-NV2 ngày 27/6/2011 của Tổng cục và xác định công tác đặc xá là chủ trương lớn thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, Cục đã chỉ đạo các Chấp hành viên, Chi cục phân công cán bộ thường trực tại cơ quan kể cả ngày nghỉ để giải quyết các việc thi hành án có liên quan đến công tác đặc xá; phối hợp với các cơ quan hữu quan, Trại giam, Trại tạm giam để tuyên truyền, vận động người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù và thân nhân nâng cao nhận thức về nghĩa vụ thi hành án, tích cực thi hành phần trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự; tổ chức các đợt cao điểm thi hành án, vận động, đôn đốc và tạo điều kiện để người phải thi hành án và gia đình thực hiện phần nghĩa vụ dân sự.

Qua thời gian thực hiện công tác đặc xá giai đoạn 2000 - 2010, các đơn vị Thi hành án dân sự toàn tỉnh Lào Cai đã thi hành xong 417 việc với tổng số tiền là 3.111.541.000 đồng, cấp giấy xác nhận cho 491 đối tượng.

Công tác quản lý tài chính, kế toán, kho vật chứng: Tổ chức cho đội ngũ kế toán nghiệp vụ thi hành án tại các đơn vị THADS toàn tỉnh tham gia tập huấn phần mềm kế toán nghiệp vụ MISA.PANDA.NET theo Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án do Tổng cục THADS triệu tập. Đến nay các đơn vị đang từng bước chuyển đổi, sử dụng phần mềm mới đồng thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực nghiệm để kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện và sớm đưa vào sử dụng chính thức đáp ứng yêu cầu công việc.

Công tác sử dụng, quản lý biên lai thi hành án dân sự được các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh, đúng quy định, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả sử dụng biên lai về Cục để tổng hợp báo cáo theo quy định của Thông tư số 91/2010/TT-BTC; Công tác quản lý kho vật chứng và xử lý tài sản, tang vật thi hành án được thực hiện đúng quy định, không để xảy ra tình trạng hư hỏng, thất thoát tang vật, tài sản thi hành án.

Công tác Thi đua, khen thưởng: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc phong trào thi đua được Hội đồng TĐKT cơ quan thực hiện thường xuyên trong quá trình tổ chức các phong trào thi đua nhằm đánh giá kết quả thi đua một cách dân chủ, khách quan, tạo động lực cho việc thực thi công tác chuyên môn nghiệp vụ góp phần hoàn thành Kế hoạch công tác được giao. Sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm, Hội đồng TĐKT cơ quan đã trình Cục trưởng quyết định tặng Giấy khen cho 9 cá nhân thuộc các đơn vị THADS toàn tỉnh và 2 tập thế có thành tích trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2011.

Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan như tổ chức Công đoàn, Hội chữ thập đỏ và Đoàn thanh niên, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tiếp tục hoạt động tích cực, đạt hiệu quả cao, đến nay hầu hết các đơn vị đều đã thành lập được tổ chức Đảng, đoàn thể độc lập theo quy định. Trong tháng 6/2011, Cục Thi hành án tỉnh đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội Chữ thập đỏ lần thứ II, nhiệm kỳ 2011-2016 theo hướng dẫn của Hội chữ thập đỏ Các cơ quan tỉnh; Lễ ra mắt Tiểu đội dân quân tự vệ,...

Để ngày càng củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động, phấn đầu hoàn thành chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao đầu năm, đồng chí Cục trưởng đã yêu cầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Cục, Chi cục thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp; tranh thủ báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác thi hành án trên địa bàn; tham mưu, đề xuất với Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp trong tổ chức giải quyết những vụ việc phức tạp, khó thi hành, những vụ việc phải tổ chức cưỡng chế thi hành án. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan Công an, Toà án, Viện kiểm sát và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác THADS

Nghiêm túc triển khai thực hiện Thực hiện Quyết định số 862/QĐ-BTP ngày 31/5/2011 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án tổng rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, Kế hoạch số 3416/KH-BTP ngày 15/6/2011 của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định số 862/QĐ-BTP ngày 31/5/2011, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 10/CTHA-KH ngày 05/7/2011 tổ chức thực hiện tổng rà soát đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Lào Cai nhằm thống kê đầy đủ tình hình đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án toàn tỉnh về số lượng và hiệu quả công tác để phân loại và đánh giá đúng thực trạng cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các Chi cục thực hiện có hiệu quả Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành thi hành án; nghiêm túc triển khai thực hiện kết luận, ý kiến chỉ đạo của của Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Cục về giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự.

Tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra tại Cục cũng như các Chi cục. Tiến hành kiểm tra các mặt công tác của Chi cục THADS các huyện, thành phố như: Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; công tác nghiệp vụ thi hành án; công tác Văn thư, lưu trữ,....theo Kế hoạch đã đề ra nhằm đánh giá một cách toàn diện hoạt động quản lý, điều hành cũng như thực trạng công tác tại đơn vị nhằm phát huy những kết quả đạt được để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, đồng thời rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế và kiên quyết xử lý những trường hợp có vi phạm.

Chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn, đúng quy định pháp luật; hạn chế những khiếu nại, tố cáo phức tạp mới phát sinh, khiếu nại vượt cấp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về thi hành án, nhất là đối với những nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm và báo cáo đầy đủ, kịp thời kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định hoặc khi có yêu cầu.

Tổ chức các đợt cao điểm thi hành án; rà soát, xác minh lập hồ sơ đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các vụ việc đủ điều kiện; tích cực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao (hoàn thành 85% về việc, 65% về tiền, giảm 10% số việc và 5% số tiền chuyển kỳ sau so với cùng kỳ năm trước).

Vũ Ngọc Phương