Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho công chức Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh

25/08/2011
Được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh, ngày 19/8/2011 tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức thuộc các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh.

Đến dự có đồng chí Hồ Cương Quyết – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh, đại diện Lãnh đạo của các ngành Thuế, Hải quan, Thi hành án dân sự, các thầy cô Trường Chính trị cùng với 88 học viên thuộc các cơ quan Thuế, Hải quan, Thi hành án dân sự trong đó có 36 cán bộ, công chức của ngành tham gia khóa học.

Mục đích của lớp học nhằm trang bị cho cán bộ, công chức đang làm việc có những kiến thức cơ bản về Nhà nước, pháp luật, quản lý hành chính; kỹ năng, công nghệ hành chính về quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực và góp phần xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao. Thời gian học 02 tháng (học vào thứ 6, thứ 7 hàng tuần, từ ngày 19/8/2011 đến 14/1/2012), địa điểm học tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh.

A.H