Nam Định: Đẩy mạnh tiến độ giải quyết án tại cơ sở

30/08/2011


Theo báo cáo kết quả công tác của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Nam Định, tính đến 24/8/2011 toàn tỉnh đã thi hành xong 2714 việc/3114 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ thi hành xong về việc là 87,15%; thu được 10 tỷ 917 triệu 603 đồng/18 tỷ 391 triệu 153 nghìn đồng, đạt tỷ lệ thi hành xong về tiền là 59,36%, tăng so với cùng kỳ năm 2010 là 1 tỷ 382 triệu 321 nghìn đồng.

Kết quả này đã cho thấy hiệu quả của các nhóm giải pháp đề ra trong kế hoạch công tác Quý IV năm 2011 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định. Về cơ bản đã bảo đảm tiến độ, hiệu quả công tác, kết quả thi hành xong về việc vượt 2,15% so với chỉ tiêu được giao (87,15% so với 85%), tuy nhiên kết quả thi hành xong về tiền còn thấp hơn so với chỉ tiêu của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao (59,36% so với 65%). Trước thực trạng này, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện thành phố, trong tháng cuối của năm công tác 2011 cần tiếp tục đẩy mạnh tiến độ giải quyết án, đặc biệt tập trung giải quyết những vụ án có giá trị thi hành lớn; chú trọng giáo dục thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành, hạn chế tối đa việc cưỡng chế thi hành án, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2011.

Chí Linh