Cục THADS tỉnh Yên Bái: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS năm 2011, triển khai Kế hoạch công tác THADS năm 2012

14/11/2011
Chiều nay, ngày 11/11/2011, Cục THADS tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS năm 2011, triển khai Kế hoạch công tác năm 2012. Dự Hội nghị có lãnh đạo Cục THADS tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục THADS trong tỉnh và toàn thể công chức của Cục THADS tỉnh.


Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác THADS năm 2011 của Cục THADS tỉnh Yên Bái do đồng chí Đào Duy Niên – Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh trình bày, tiếp theo đồng chí Đào Duy Niên đã triển khai Kế hoạch công tác THADS năm 2012.

   

Tại Hội nghị cũng đã tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2011, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012 và tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2012, đồng thời công bố quyết định của Cục trưởng công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, quyết định của Cục trưởng tặng thưởng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2011. Đồng chí Cục trưởng đã lên trao Giấy chứng nhận và Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có mặt tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hải – Cục trưởng đánh giá những mặt đã làm được cũng như những tồn tại, hạn chế của Ngành, đồng chí ghi nhận: các cán bộ, công chức Ngành THADS tỉnh Yên Bái trong năm 2011 đã có sự cố gắng, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành; tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền địa phương chỉ đạo công tác THADS. Do đó toàn Ngành đã hoàn thành xuất sắc trên tất cả các mặt công tác, đặc biệt là kết quả thi hành xong đạt 89% về việc và 82% về tiền trên số việc và tiền có điều kiện thi hành (vượt 0,5% về việc, 17% về tiền so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao: thi hành xong 84% về việc, 65% về tiền); công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng pháp luật, số đơn khiếu nại, tố cáo giảm 07 đơn = 47% so với cùng kỳ năm 2010. Đồng chí nhấn mạnh: Bên cạnh kết quả đã đạt được thì Ngành vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế từ nguyên nhân chủ quan và khách quan nhưng đồng chí tin tưởng năm 2012 mỗi đơn vị, mỗi công chức của Ngành sẽ nỗ lực và nỗ lực hơn nữa vượt qua những khó khăn đề hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ngành và địa phương giao.

Nguyễn Tuấn Khanh