Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế: Tổ chức Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập Cục THADS và sơ kết 2 năm thực hiện Luật THADS

14/11/2011
Ngày 10/11/2011, Cục THADS tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập Cục THADS và sơ kết 2 năm thực hiện Luật THADS( THADS). Đến tham dự Lễ kỷ niệm, có Lãnh đạo Cục THADS, nguyên Lãnh đạo Cục THADS và toàn thể cán bộ, công chức ngành THADS.

Tại buổi Lễ, đại diện Lãnh đạo Cục THADS, đồng chí Lê Đông Hải, Cục trưởng THADS đã đọc diễn văn chào mừng kỷ niệm 2 năm thành lập Cục THADS và các Chi cục trực thuộc, đồng chí Lê Kính, Phó Cục trưởng THADS báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật THADS.

Cách đây tròn 02 năm, ngày 06/11/2009 Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2850/QĐ-BTP thành lập Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế và theo đó các Chi cục THADS cấp huyện cũng được thành lập, đánh dấu sự thay đổi về tên gọi cũng như vị thế của Ngành THADS trong hệ thống cơ quan Nhà nước. Việc thành lập hệ thống cơ quan THADS từ Trung ương đến địa phương thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta. Qua 02 năm đi vào hoạt động với mô hình mới, tên gọi mới cho thấy ngành THADS ngày càng một hoàn thiện về mặt tổ chức, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ngày một nâng cao và từng bước đáp ứng với vị trí, trách nhiệm được giao. Cơ cấu bộ máy quản lý, lãnh đạo tại Cục cũng như các Chi cục được củng cố, tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức của ngành THADS tỉnh càng ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Luật THADS ra đời năm 2008, Cục THADS đã nhanh chóng triển khai những nội dung quan trọng, những điểm mới của Luật THADS đến toàn thể cán bộ, công chức ngành THADS trong toàn tỉnh để vận dụng trong thực tiễn công tác. Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trên cơ sở Luật Thi hành án. Tích cực đưa Luật THADS vào thực tế, các nội dung còn vướng mắc, chưa thống nhất đều được tập thể đưa ra bàn bạc, thống nhất trước khi áp dụng. Thông qua hoạt động tác nghiệp, lồng ghép việc tuyên truyền Luật THADS và các văn bản hướng dẫn. Thông qua cổng thông tin của Bộ để viết, đăng tin bài về trao đổi, bàn luận, chia sẽ nhằm học hỏi thêm kinh nghiệm. Sau 2 năm triển khai Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác thi hành án trên địa bàn toàn tỉnh đã phần nào đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả công việc không ngừng được nâng cao.

Kiện toàn tổ chức bộ máy Ngành THADS địa phương

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã tích cực phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức bàn giao chính thức công tác tổ chức cán bộ từ Giám đốc Sở Tư pháp cho Trưởng THADS tỉnh, tổ chức long trọng Lễ ra mắt Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS cấp huyện. Tính đến nay, Đội ngũ cán bộ công chức ngành Thi hành án trong toàn tỉnh có 105/108 biên chế, 39 chấp hành viên, 08 thẩm tra viên và 23 thư ký. Thực hiện Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010 của Bộ Tư pháp phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý THADS và cơ quan THADS, công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức đã được thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả. Đặc biệt sau khi có Thông tư này đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong tổ chức thực hiện, mặt khác tạo sự chủ động, khách quan trong việc củng cố bộ máy lãnh đạo, quản lý tại Cục cũng như các Chi cục. Qua đó tăng cường vai trò, vị trí của Cục THADS trong việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức ngành THADS tại địa phương. Từ khi có Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngoài việc hệ thống cơ quan THADS được thành lập trên mô hình mới thì các tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên,...của Cục THADS cũng như các Chi cục thi hành án cấp huyện đã được thành lập, tạo sự năng động, linh hoạt trong tổ chức và hoạt động tại các đơn vị. Như vậy, đến nay tổ chức bộ máy, cán bộ Ngành THADS trong tỉnh cơ bản đã được kiện toàn, từng bước được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, đảm bảo cho các hoạt động quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ với vai trò, vị thế mới.

Về kết quả công tác thi hành án

Với việc thực hiện Luật THADS và các văn bản hướng dẫn, chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án ngày càng được nâng cao. Nhiều vụ việc phức tạp kéo dài do vướng mắc về mặt pháp lý đến nay đã giải quyết dứt điểm, hạn chế rất lớn những sai sót trong tổ chức thi hành và do vậy mà việc khiếu kiện cũng giảm rất đáng kể. Kết quả thi hành án toàn tỉnh năm 2010 đạt được như sau: Tổng số việc thụ lý là 3.738 việc, số việc ủy thác là 145; số việc có điều kiện thi hành là 2.304; số việc thi hành xong là 2.101 việc, đạt 91,19%. Tổng số tiền thụ lý là 155.974.655.000đ; số tiền ủy thác là: 10.442.528.000đ; số tiền có điều kiện thi hành là: 20.591.188.000đ; số tiền thi hành xong là 17.164.785.000đ; đạt tỷ lệ 86,83% về tiền. Đến năm 2011 đạt được: Tổng số việc thụ lý là 3.791 việc; số ủy thác là 136 việc; số có điều kiện thi hành là 2.376 việc; số thi hành xong là 2.169 việc, đạt tỷ lệ là 91,29% về việc. Tổng số tiền thụ lý là: 137.614.848.000đ; số tiền ủy thác là 2.424.212.000đ; Số có điều kiện là 33.708.292.000đ; số thi hành xong là 26.603.551.000đ, tỷ lệ đạt được là 85,74% về tiền. Tỷ lệ giảm việc tồn đọng chuyển kỳ sau cũng đạt kết quả khả quan.

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong 2 năm qua, công tác giải quyết khiếu nại về THADS tại Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế hoạt động đi vào nề nếp, đã bố trí Phòng tiếp công dân đảm bảo theo quy định và hoàn chỉnh quy chế, nội quy tiếp công dân, phân công lịch tiếp công dân. Đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, Luật quy định rất cụ thể về thẩm quyền, thời hạn, thủ tục giải quyết tố cáo, trách nhiệm của người tố cáo. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo:  37. Trong đó: Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết  9 đơn; Số đơn tố cáo: 01 đơn; Số đơn không thuộc thẩm quyền: 27 đơn. Kết quả giải quyết đã ban hành 9 quyết định giải quyết khiếu nại và 01 kết quả giải quyết tố cáo  đạt 100% số đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đối với các loại đơn thư khác, đã có văn bản hướng dẫn, chuyển đơn thư và trả lời cho đương sự theo quy định.

Cũng nhân dịp này, đồng chí Lê Đông Hải Cục trưởng THADS đã trao giải thi đấu cầu lông toàn ngành mừng Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập Cục THADS và sơ kết 2 năm thực hiện Luật THADS; Trong đó: giải nhất đôi nam, đôi nam nữ, đơn nam; giải nhì đôi nam, đơn nam; giải ba đôi nam, đơn nam./. 

Anh Dũng