Thanh tra công tác thi hành án dân sự tại huyện Si Ma Cai - Lào Cai

15/11/2007

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-STP ngày 11.10.2007 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai về việc thành lập đoàn thanh tra hoạt động thi hành án dân sự(THADS) huyện Si Ma Cai và Kế hoạch số 05/KH-TTr ngày 11.10.2007 về việc thanh tra cơ quan thi hành án dân sự Si Ma Cai của Chánh thanh tra Sở Tư pháp, trong 3 ngày từ 22-24.10.2007 đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra hoạt động thi hành án dân sự tại  THADS huyện Si Ma Cai với những nội dung: Lập hồ sơ sổ sách THA; Giao nhận, bảo quản xử lý tang vật, tài sản bị kê biên, tạm giữ; Thu, chi tiền THA. Phạm vi thanh tra từ 30.9.2005 đến  30.9.2007.Quá trình đoàn thanh tra làm việc đã thu được một số kết quả như sau:Việc lập hồ sơ sổ sách THA: Đã mở đầy đủ các loại sổ sách để theo dõi và ghi chép việc THA theo quy định. Hình thức sổ và nội dung ghi chép đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, hàng năm đều có kết sổ, chữ viết sạch sẽ, rõ ràng, có đầy đủ dấu giáp lai, chữ ký xác nhận của Trưởng THADS.Tổng số hồ sơ từ ngày 30.9.2005 đến  30.9.2007 phải thi hành là 161 việc. Trong đó số việc thi hành xong là 125 việc, số việc hoãn thi hành là 25 việc, đang thi hành là 11 việc. Nhìn chung hồ sơ được cập nhật và lưu giữ đầy đủ các loại giấy tờ phát sinh trong quá trình thi hành án, các tài liệu sắp xếp khoa học thuận tiện cho việc tra cứu. Hồ sơ lưu trữ đã được kiểm tra và xét duyệt của Thủ trưởng đơn vị. Việc ra các quyết định về thi hành án như: quyết định thi hành án,quyết định hoãn thi hành án, uỷ thác, tạm đình chỉ, đình chỉ,trả đơn đều được Trưởng THADS ban hành đúng thẩm quyền và căn cứ pháp luật theo quy định của Pháp lệnh thi hành án. Việc giao nhận, bảo quản xử lý tang vật, tài sản bị kê biên, tạm giữ luôn được đơn vị bảo vệ cẩn thận, không để xảy ra mất mát, hư hỏng. Việc thu, chi tiền THA được đơn vị thực hiện nghiêm túc, mở đầy đủ số sách kế toán theo quy định, các biên lai thu tiền, phiếu thu, chi đã được lưu giữ đầy đủ.

Tuy nhiên còn một số sai sót trong quá trình tác nghiệp về thi hành án như: việc xác minh tài sản của người phải thi hành án còn chưa chặt chẽ, một số biên bản còn thiếu chữ ký của cán bộ thi hành án trực tiếp xác minh…

Sau khi kết thúc đợt thanh tra, Đoàn đã tổ chức đánh giá sơ bộ những ưu, nhược điểm đồng thời, nhắc nhở đơn vị khắc phục ngay những sai sót còn tồn tại nhằm giúp cơ quan Thi hành án dân sự huyện Si Ma Cai nói chung và từng cán bộ, công chức của cơ quan nói riêng rút kinh nghiệm để công tác thi hành án dân sự ở Si Ma Cai trong thời gian tới ngày càng đạt được kết quả tốt hơn.

Lan Anh