T.H.A DS tỉnh Bình Định đánh giá kết quả công tác Quý I/2008

13/02/2008

Vừa qua Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị trực báo công tác thi hành án dân sự Quý I/2008. Tham dự hội nghị có ông Hoàng Đồng, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định; ông Hồ Quang Vinh, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh; các Chấp hành viên; các chuyên viên của Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh và các đồng chí Trưởng, Phó Trưởng Thi hành án dân sự của 12 huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh.Tại hội nghị ông Nguyễn Văn Hay, Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, báo cáo tình hình, kết quả công tác trong quý I/2008 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2008.

Về công tác tổ chức, cán bộ: đến ngày 31/12/2007 Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bình Định được Bộ Tư pháp phân bổ 130 chỉ tiêu biên chế, nhưng hiện nay mới chỉ có 111 cán bộ, công chức đang làm việc tại các Cơ quan Thi hành án dân sự trên toàn tỉnh, còn thiếu 19 cán bộ, công chức so với chỉ tiêu biên chế được giao. Việc thiếu cán bộ chuyên môn đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả công tác chung. Bên cạnh đó, để kiện toàn bộ máy tổ chức của Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp đã ban hành các quyết định thành lập 03 phòng chuyên môn và các chức danh lãnh đạo phòng chuyên môn trực thuộc Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định; theo quyết định của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự, ông Trần Văn Thạnh được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bà Võ Thị Thanh Mai được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án; ông Võ Công Hoàng được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng Tổ chức, hành chính, tổng hợp và tài vụ.

Về công tác tổ chức thi hành án: trong quý I/2008 (từ ngày 01/10/2007 đến ngày 31/10/2007) các Cơ quan thi hành án thụ lý  thi hành 6.764 việc; trong đó có 4.204 việc có điều kiện thi hành; toàn tỉnh đã tổ chức thi hành xong 1.537 việc, đạt 36,56% trên số việc có điều kiện thi hành; đối với kết quả thi hành về tiền và tài sản, toàn tỉnh đã thụ lý thi hành với tổng số tiền là 111.236.020.000đồng, trong đó số tiền và tài sản có điều kiện thi hành là 44.770.7070.000đồng; các cơ quan thi hành án đã tổ chức thi hành được số tiền 8.931.766.000đồng, đạt 19.95% trên số tiền và tài sản có điều kiện thi hành.

Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác: Trên cơ sở các đề án xây dựng trụ sở làm việc và kho vật chứng của một số cơ quan thi hành án trên địa bàn tỉnh; Bộ Tư pháp đã phê duyệt đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và cụm kho vật chứng cho Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh; phê duyệt đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Cơ quan thi hành án dân sự huyện Tuy Phước và phê duyệt đầu tư xây dựng kho vật chứng cho Cơ quan thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ. Ngoài ra để phục vụ cho công tác chuyên môn, trong quý I/2008 Hội đồng mua sắm tài sản đã mua các thiết bị phục vụ cho công tác như máy vi tính, bàn làm việc, két đựng tiền, và các công cụ hỗ trợ cho các cơ quan thi hành án trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị ông Hồ Quang Vinh, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, báo cáo một số nội dung của Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2007 của Bộ Tư pháp và tổng hợp trả lời của Bộ Tư pháp về lĩnh vực thi hành án, đồng thời Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh còn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp về một số lĩnh vực liên quan đến công tác thi hành án như: Báo cáo chuyên đề về việc thi hành án tồn chưa giải quyết, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp; Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2008; Giao dự toán ngân sách năm 2008; Thực hiện việc tinh giản biên chế cho công chức cơ quan thi hành án dân sự; Hướng dẫn cách tính chỉ tiêu thi đua …Trưởng thi hành án dân sự tỉnh giao nhiệm vụ cho Trưởng thi hành án dân sự các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức họp và quán triệt nội dung báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2007 và nội dung các văn bản chỉ đạo ở một số lĩnh vực liên quan đến công tác thi hành án của Bộ Tư pháp đến cán bộ, công chức của đơn vị mình.

Tiến Dũng