Sở Tư pháp Lạng Sơn kiểm tra công tác Thi hành án dân sự cấp huyện

23/06/2008

Vừa qua Giám đốc Sở Tư pháp Lạng Sơn đã ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác Thi hành án dân sự cấp huyện gồm 5 đồng chí công tác tại các bộ phận kế toán, phòng nghiệp vụ của Thi hành án dân sự tỉnh và Thanh tra Sở để tiến hành kiểm tra công tác thi hành án dân sự các huyện Lộc Bình, Đình Lập, Hữu Lũng, Chi Lăng.Theo kế hoạch, đến nay đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra được Thi hành án dân sự huyện Lộc Bình, Đình Lập, Hữu Lũng. Qua kiểm tra các bộ phận kế toán, nghiệp vụ của Đoàn đã phát hiện những thiếu sót trong chỉ đạo, quản lý, những sai sót, hạn chế về mặt nghiệp vụ Thi hành án được thể hiện qua các hồ sơ Thi hành án.

                Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra đã phân tích những hạn chế, thiếu sót đồng thời chấn chỉnh và có những yêu cầu kịp thời để công tác Thi hành án các huyện được kiểm tra ngày càng đi vào nề nếp, nghiệp vụ của Chấp hành viên ngày càng vững hơn./.

Đức Khoa