THADS Lào Cai: Tổ chức hội nghị giao ban quý III/2008

22/07/2008

Ngày 15/7/2008 Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2008, báo cáo công tác thi hành án quý III năm 2008 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2008. Tham gia hội nghị gồm chấp hành viên; cán bộ công chức thi hành án tỉnh; trưởng thi hành án; phó trưởng thi hành án; chấp hành viên. Tại hội nghị Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã thông qua Báo cáo công tác thi hành án quý III năm 2008 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2008. Kết thúc hội nghị đồng chí Trưởng Thi hành án đã kết luận phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm như sau:        * Công tác tổ chức cán bộ:

- Tiếp tục quan tâm đến việc nắm bắt tư tưởng cán bộ, công chức toàn ngành, giáo dục cán bộ nêu cao ý thức tổ chức, kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, của đơn vị.

 - Quan tâm giải quyết đúng, đủ mọi chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, hoàn tất các thủ tục về công tác bổ nhiệm 01 chấp hành viên cấp tỉnh; 03 chấp hành viên cấp huyện; 01 trưởng thi hành án cấp huyện; xem xét để bổ nhiệm phó trưởng Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai, luân chuyển, điều động cán bộ, tiếp nhận và tuyển dụng công chức, nâng lương, đi học... trình Giám đốc Sở và Bộ Tư pháp quyết định.

 - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi hành án cho toàn thể cán bộ, công chức trong tỉnh.

 - Tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ cho kế toán các đơn vị để làm tốt công tác tham mưu về tài chính cho thủ trưởng đơn vị.

* Công tác chuyên môn nghiệp vụ:

- Tăng cường công tác quản lý, công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với hoạt động thi hành án dân sự. Đảm bảo áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án.

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thi hành án đảm bảo tuân thủ quy trình, thủ tục thi hành án, tránh để xảy ra sai sót, vi phạm pháp luật. Quản lý tốt tang, tài vật thi hành án. Phấn đấu năm 2008 đạt và vượt chỉ tiêu 75% về việc, 55% về tiền, giảm 10 đến 15% số án tồn đọng so với năm 2007. Rà soát, phân loại án, xác minh điều kiện thi hành của các đương sự, để giải quyết theo quy định của pháp luật. Tích cực tìm biện pháp tổ chức thi hành những vụ việc khó khăn phức tạp , giảm số tồn đọng kéo dài. Kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với đối tượng có điều kiện thi hành, nhưng cố tình không thi hành án.

    - Tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT ngày 17/6/2005 về việc xét miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí.

    - Tham mưu Ban chỉ đạo thi hành án cùng cấp xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và trong việc chỉ đạo, giải quyết các vụ việc phức tạp, và chỉ đạo phối hợp các ngành chức năng trong việc tổ chức thi hành án, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án nhằm nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân.

- Sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động thi hành án dân sự của các cơ quan thi hành án cấp huyện.

                *. Công tác tài chính kế toán:

    - Tiếp tục tham mưu, đề xuất những biện pháp quản lý tài chính, các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại đơn vị. Thực hiện khoán chi hành chính theo quy định.

-  Hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng trụ sở làm việc thi hành án huyện Sa Pa, khởi công xây dựng kho vật chứng thi hành án tỉnh Lào Cai và nâng cấp, cải tạo trụ sở thi hành án các huyện Bát Xát, Bảo Yên, Bảo Thắng.

- Đảm bảo giải quyết kịp thời, đúng chế độ về tiền lương, tiền khen thưởng và may sắm trang phục theo quy định.

 - Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính theo quy định nhằm đảm bảo đúng về hình thức, thời gian và chất lượng báo cáo.

                * Công tác kiểm tra:

- Tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra ở đơn vị Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai.

                - Tiến hành kiểm tra đột xuất một số đơn vị để đánh giá việc thực hiện kết luận kiểm tra của các đơn vị Thi hành án dân sự cấp huyện.

                * Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo:

                Xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trong lĩnh vực thi hành án thuộc thẩm quyền.

   * Công tác thi đua khen thưởng:

  - Hoàn tất hồ sơ trình Hội đồng thi đua khen thưởng – Bộ Tư pháp kết quả đợt thi đua đặc biệt theo công văn số 772/KH – BTP ngày 20/3/2008.

 - Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng ở một số đơn vị.

* Công tác khác:

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ hoạt động của các tổ chức đoàn thể, xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Thực hiện dân chủ trên mọi lĩnh vực công tác.

Toàn thể cán bộ, công chức Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2008 của ngành đề ra./.

Anh Tuấn