THADS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trực báo quý III/2008

22/07/2008

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2008; được sự đồng ý của Giám đốc Sở Tư pháp; vừa qua, Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trực báo quý III/2008 nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác Thi hành án dân sự trong thời gian qua và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2008.Tham dự buổi trực báo có sự tham gia chỉ đạo của Giám đốc Sở Tư pháp; Lãnh đạo Thi hành án, Kế toán,Trưởng, phó trưởng các phòng chuyên môn thuộc Thi hành án dân sự tỉnh; Trưởng Thi hành án dân sự các huyện, thành phố…Tại buổi trực báo Giám đốc Sở Tư pháp, Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã nghe Trưởng Thi hành án dân sự các huyện, thành phố báo cáo tình hình hoạt động công tác Thi hành án dân sự trong thời gian qua; những khó khăn, vướng mắc về công tác nghiệp vụ Thi hành án; Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2008. Qua đó, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh đã đánh giá tổng kết tình hình công tác thi hành án dân sự trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của Thi hành án dân sự các huyện và thành phố… Để công tác thi hành án dân sự toàn tỉnh trong 3 tháng cuối năm đạt được hiệu quả, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trong toàn tỉnh phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 49/QĐ-BTP ngày 16/01/2008 của Bộ trưởng Bộ tư pháp về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp đối với lĩnh vực Thi hành án dân sự. Tập trung giải quyết thi hành xong hoàn toàn 75% về việc và 55% về tiền trong tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành theo chỉ tiêu thi đua của Bộ Tư pháp đề ra. Đồng thời tiếp tục thực hiện Thông báo số 594/TB-THA ngày 29/02/2008 của Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi về việc Tổng rà soát án đang tổ chức thi hành và giải quyết án tồn đọng, phấn đấu giảm từ 10% đến 15% số lượng việc thi hành án tồn đọng so với năm 2007; Tập trung tổ chức thi hành án đợt cao điểm từ ngày 01/5/2008 đến ngày 02/9/2008 để lập thành tích chào mừng ngày Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh mùng 2/9 và ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8). Đồng thời thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 772/KH-BTP này 20/3/2008 của Bộ Tư pháp phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2008 nhằm tiến tới các ngày lễ lớn đặc biệt là kỷ niệm 60 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc ngày 11/6/1948 và 15 năm ngày thành lập cơ quan Thi hành án dân sự địa phương (01/7/1993 – 01/7/2008) và Kế hoạch số 830/KH-THA ngày 18/4/2008 của Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi; Đối với các đơn vị có đơn thư khiếu nại, đề nghị Trưởng Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tập trung giải quyết theo đúng thẩm quyền đã được quy định tại Điều 60, Điều 62 Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 và Quyết định số 291/QĐ-THA ngày 04/10/2007 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi ban hành về quy trình, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Thi hành án dân sự, không để đương sự khiếu nại kéo dài, vượt cấp./.

Huy Ân – Văn Xông