Cà Mau: Chỉ đạo điểm thành công Đại hội Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2008 – 2010)

25/07/2008
Thực hiện Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng uỷ Dân Chính Đảng, theo Kế hoạch số 11-KH/ĐU v/v tổ chức Đại hội các chi bộ (nhiệm kỳ 2008 – 2010) trực thuộc, Đảng uỷ Sở Tư pháp đã chọn Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) làm điểm chỉ đạo đại hội để rút kinh nghiệm chỉ đạo 5 chi bộ trực thuộc còn lại. Vừa qua, tại Hội trường THADS tỉnh, ngày 20/7/2008 Chi bộ THADS tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2008 – 2010) thành công tốt đẹp. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đ/c Nguyễn Thanh Reo, Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 10/10 đảng viên của Chi bộ THADS tỉnh và 5 đại biểu khách mời là bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Sở.


 Trong báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua (2006 – 2008) Chi bộ THADS tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm tốt công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viện; kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng viên và thu, nộp đảng phí đầy đủ, đúng quy định. Số việc giải quyết về việc trong THADS đều tăng: năm 2006, giải quyết xong hoàn toàn số số việc có điều kiện thi hành đạt 76,83%, năm 2007 đạt 81%, (trong đó xong hoàn toàn năm 2006 đạt 72%, năm 2007 đạt 74,6%). Đầu nhiệm kỳ chưa có Trưởng THADS tỉnh, đến nay đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Trưởng THADS, 2 Phó THADS tỉnh, thành lập 2 phòng nghiệp vụ; từ 20 CHV toàn tỉnh lúc đầu nhiệm kỳ, nay có 32 CHV toàn tỉnh, trong đó có 5 CHV cấp tỉnh, tăng 2 đ/c, xoá tình trạng chỉ có l CHV ở THADS cấp huyện.Trong nhiệm kỳ, 2 năm 2006, 2007 chi bộ liên tục được công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh; 12/18 lượt đảng viên đạt loại I; 4/18 lượt xếp loại II; năm 2007 không có đảng viên xếp loại III; kết nạp được 2 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra, nâng chi bộ lên 10 đ/c, trong đó có l đảng viên dự bị. Tuy nhiên, đại hội cũng nghiêm túc chỉ ra một số nguyên nhân hạn chế về chủ quan như: Lãnh đạo chi bộ có lúc chưa nâng cao vai trò là hạt nhân lãnh đạo Chi bộ, dẫn đến chương trình, kế hoạch đề ra nhưng thực hiện không đạt theo yêu cầu, không kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm và khắc phục, một số ít đảng viên chưa thật sự gương mẫu trong hoạt động của chi bộ cũng như nhiệm vụ chính trị của ngành.

                 Phần thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đối với các chỉ tiêu và bổ sung các giải pháp thực hiện. Đại hội đã biểu quyết thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ tới (2008 – 2010): 100% đảng viên, quần chúng được học tập các nghị quyết của Đảng; quán triệt và thực hiện triệt để Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Quy định về 19 điều đảng viên không được làm; trong nhiệm kỳ 100% đạt “đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ”, Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”; kết nạp từ 2 đảng viên mới trở lên; cán bộ, đảng viên là CHV trong năm phấn đấu tổ chức thi hành án về việc đạt 90% trở lên, trong đó xong hoàn toàn đạt 75% về việc và 55% về giá trị so với việc có điều kiện thi hành, giảm từ 10% đến 15% án tồn đọng so với năm trước, quá trình giải quyết án phải đảm bảo các thủ tục, trình tự luật định.

              Đại hội đã bầu ra Chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2008 – 2010 là 3 đ/c (tăng l đ/c uỷ viên so nhiệm kỳ trước). Đ/cTrần Hoài Phú, Phó trưởng THADS tỉnh, tái đắc cử Bí thư Chi bộ.

 Thuỳ Trang