Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự toàn tỉnh thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg

18/08/2008

Công tác thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên đã và đang được đẩy mạnh, kết quả công tác 9 tháng đầu năm cho thấy sự cố gắng rất lớn của tập thể chấp hành viên, công chức thi hành án toàn tỉnh, tỷ lệ thi hành xong trên tổng số có điều kiện về việc đạt 71% và về tiền đạt 58,2%, không dừng lại ở kết quả đó, các cơ quan Thi hành án toàn tỉnh đang nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị thế đang ngày được củng cố của mình đối với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương.Với trách nhiệm được giao ngay từ đầu năm Trưởng thi hành án dân sự tỉnh đã tiến hành xây dựng Kế hoạch công tác trọng tâm công tác thi hành án dân sự toàn tỉnh và thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tiến hành đồng bộ các giải pháp giải quyết án tồn đọng và hạn chế phát sinh án tồn mới. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi hành án dân sự, ngay sau khi Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự và Quyết định số 1414/QĐ-BTP ngày 07/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008, Trưởng thi hành án dân sự tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Trưởng thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ phù hợp với Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cụ thể là:

                - Tiến hành tổng rà soát, xác minh, phân loại án chính xác để xác định rõ số án hiện đang tồn đọng. Tiến hành xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm về thi hành án dân sự trên địa bàn toàn tỉnh ( đợt II năm 2008 ), song song với việc tiến hành mở đợt cao điểm Trưởng thi hành án dân sự chỉ đạo Chấp hành viên, công chức của đơn vị mình, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, tiến hành lập hồ sơ các đối tượng đủ điều kiện xét miễn, giảm thi hành án theo quy định đề nghị Toà án xét miễn, giảm khoản tiền án phí, tiền phạt nhằm làm giảm số án tồn đọng vì nguyên nhân này; đối với các vụ việc có điều kiện thi hành phải kiên quyết giải quyết dứt điểm, đơn vị nào để án tồn đọng mà không có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật thì Trưởng thi hành án và cá nhân Chấp hành viên, công chức phụ trách giải quyết vụ việc đó phải chịu trách nhiệm đối với việc đó; đối với các vụ việc chưa có điều kiện thi hành thì tuỳ từng trường hợp cụ thể, theo quy định của pháp luật phải ra các quyết định hoãn thi hành án, đình chỉ, tạm đình chỉ, trả đơn thi hành án ..., không để tình trạng án chưa có điều kiện nhưng do chấp hành viên không kịp thời xác minh nên không có căn cứ để ra các quyết định trên dẫn đến xếp vào án có điều kiện để tránh phải phân tích lý do án không có điều kiện. Phấn đấu cuối năm báo cáo kết quả đạt về việc là 75% và về tiền là 55%; giảm số án tồn đọng từ 10% - 15% so với năm 2007 đồng thời hạn chế phát sinh án tồn mới.

                - Dừng chuyển giao án có giá trị không quá 500.000 đồng cho Uỷ ban nhân dân cấp xã đôn đốc thi hành, đối với số án đã chuyển giao, Trưởng thi hành án có trách nhiệm xác định rõ số việc đã thi hành xong để làm thủ tục thanh quyết toán số tiền đã thu được đó theo quy định đối với Uỷ ban nhân dân xã, số việc chưa thi hành được thì làm các thủ tục rút hồ sơ chuyển giao để cơ quan Thi hành án trực tiếp giải quyết.

                - Nâng cao trách nhiệm của Chấp hành viên, công chức mà đặc biệt là trách nhiệm của Trưởng thi hành án trong thực thi công vụ; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để tình trạng khiếu nại kéo dài, vượt cấp, đối với cá nhân chấp hành viên, công chức thi hành án nào vi phạm đạo đức nghề nghiệp, lợi dụng công vụ để trục lợi cá nhân nếu phát hiện sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh. Tiếp tục công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực, đạo đức cho chấp hành viên công chức thi hành án, từng bước chuẩn hoá đội ngũ chấp hành viên, công chức thi hành án đủ sức gánh vác nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đặc biệt là tiến hành đề nghị Bộ Tư pháp thành lập các phòng chuyên môn thuộc Thi hành án dân sự tỉnh, dự kiến nhân sự đề nghị bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn, đồng thời tiến hành lập hồ sơ trình Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên, đề nghị Bộ Tư pháp bổ nhiệm thêm chấp hành viên cho các cơ quan Thi hành án toàn tỉnh, đảm bảo cuối năm 2008 toàn tỉnh không còn đơn vị nào có một chấp hành viên. Nâng cao tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho chấp hành viên, công chức Thi hành án, bồi dưỡng lòng yêu ngành, yêu nghề, gắn bó với công tác thi hành án cho đội ngũ chấp hành viên, công chức.

                - Tiến hành chỉnh sửa, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thi hành án của tỉnh phát triển phù hợp với xu thế phát triển trong giai đoạn mới.

                Với những việc làm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, các cơ quan Thi hành án tỉnh Điện Biên đang chuẩn bị điều kiện cần và đủ để tiến hành thắng lợi Đợt cao điểm dự kiến tiến hành vào đầu tháng 9.2008 và thực hiện thắng lợi Kế hoạch công tác năm 2008 đã đề ra. Tổ chức, bộ máy các cơ quan Thi hành án đã và đang được kiện toàn đủ sức hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao trong giai đoạn hiện nay.

Dương Lan