THADS Lào Cai: Chỉ đạo các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

05/09/2008

Ngày 25 tháng 8 năm 2008 Tại Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai, Đ/c Trưởng THADS tỉnh Lào Cai đã có cuộc họp với lãnh đạo THADS tỉnh và Trưởng THADS các huyện thành phố.Tại cuộc họp Đ/c Trưởng THADS tỉnh Lào Cai đã thông báo kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2008; Triển khai thực hiện Quyết định số 1414/QĐ-BTP về việc ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác THADS; Triển khai Quyết định số 1327/QĐ-BTP ngày 18/7/2008 của Bộ Tư pháp phê duyệt đề án thực hiện các quy định về thẩm tra viên, thẩm tra viên cao chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự.

Tại cuộc họp Đ/c Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai còn triển khai một số công việc trong quý IV năm 2008, yêu cầu các Trưởng THADS các huyện, thành phố đôn đốc các chấp hành viên, cán bộ làm công tác thi hành án rà soát, phân loại án, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án có điều kiện thi hành án, giảm tối đa lượng án tồn đọng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008./.

Anh Tuấn